Warsztaty pieczenia chleba

W Polsce chleb jest nie tylko częścią naszego codziennego menu i produktem spożywczym, ale także ważnym symbolem kulturowym. Traktowany jest ze szczególna czcią i szacunkiem. Kiedyś wypiekało się go w domowych warunkach, angażując w to nierzadko całą rodzinę i sąsiadów, dzisiaj najczęściej po prostu go kupujemy. Warto jednak tradycję wypieku chleba ocalać od zapomnienia. Dlatego z inicjatywy Pani Dyrektor Grażyny Dzidy, przy wsparciu Pana Kierownika Marka Paszkowskiego oraz zaangażowaniu młodzieży i wychowawców, w Internacie ZSP odbyły się warsztaty pieczenia chleba.

Celem warsztatów było promowanie zdrowego żywienia  oraz kultywowanie tradycji związanej z symboliką i historią chleba w Polsce. Czytaj więcej

Uczniowie ZSP Stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki!

16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się piękna uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

W gronie nagrodzonych znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministra w, uczniowie ZSP:

  1. Aleksandra Majczyna – uczennica drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu prawno-administracyjnym
  2. Rafał Sposób – uczeń piątej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa

Stypendium na rok szkolny 2023/2024 ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

  1. Chadaj Bartosz – uczeń trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  2. Szwed Karol – uczeń czwartej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk

Czytaj więcej

#SzkołaDoHymnu

Dnia 10 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uczestniczyła w akcji #SzkołaDoHymnu. Przy pełnych trybunach odśpiewano Hymn państwowy, wyrażając tym samym szacunek do Ojczyzny i radość płynącą z życia w wolnym kraju. Dodatkowym akcentem podkreślającym rangę tego święta był Konkurs wiedzy patriotycznej przygotowany przez panią Agnieszkę Frączek i panią Kamilę Szyszko. W rozwiązywanie internetowego quizu włączyło się 242 uczniów. W gronie zwycięzców znalazły się następujące osoby:

I miejsce – Alicja Dzida z klasy 2 lb

II miejsce – Małgorzata Obroślak z klasy 2 lap

III miejsce – Karol Szwed z klasy 4 tlg Czytaj więcej

Turniej szachowy Instytutu Pamięci Narodowej

Drużyna szachowa ZSP w składzie: Weronika Matejek, Gabriel Krukowski, Marcin Mackiewicz, Stanisław Mackiewicz i Adrian Madej wzięła udział w turnieju szachowym Instytutu Pamięci Narodowej z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Turniej odbył się w dniu 09.11.2023r. w Lublinie. Głównym celem turnieju było upamiętnienie tej rocznicy. Była to również doskonała okazja do podniesienia swoich umiejętności gry w szachy, treningu skupienia uwagi i efektywnego zarządzania czasem.

Planowe cele edukacyjne turnieju zostały zrealizowane. Ciekawym akcentem było wystąpienie pana dr Roberta Derewendy – dyrektora lubelskiego oddziału IPN oraz prezentacja na temat historii polskich symboli narodowych. Uzupełnieniem przedstawionych treści był prezent dla każdego uczestnika turnieju jakim była flaga Polski. Czytaj więcej

Dzień Edukacji Finansowej – wyniki testu

18 października br. w ZSP w ramach Dnia Edukacji Finansowej odbył się test wiedzy o finansach. Konkurs miał formę testu online i składał się z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytań typu prawda – fałsz.

Uczniowie w zawodzie technik ekonomista rozwiązywali test w wersji zaawansowanej, uczniowie w pozostałych zawodach w wersji dla początkujących. W obydwu kategoriach udział wzięło łącznie 72 uczniów z 10 klas.

Czytaj więcej

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

                                             Ks. Jan Twardowski 

30 października br. społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o nagłej śmierci wieloletniego nauczyciela, wspaniałego kolegi i przyjaciela

Pana Profesora Sławomira Czarneckiego.

     Pan Sławomir Czarnecki urodził się 18 czerwca 1961 roku w Michowie. W 1982 roku ukończył Policealne Studium Zawodowe Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Lublinie o specjalności elektromechanika ogólna. W latach 1982 – 1987 był pracownikiem  Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie na stanowisku  elektromonter zakładowy. Od 1 września 1987 roku  został zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim jako konserwator urządzeń elektrycznych,  a od 10 września 1995 roku pracował na stanowisku nauczyciela zajęć praktycznych.  W 2000 roku  ukończył wyższe studia zawodowe uzyskując licencjat na kierunku Pedagogika Zawodowa na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.  Od 10 września 2004 roku został przeniesiony na stanowisko nauczyciel zajęć praktycznych o specjalności elektromechanik. Sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. 

     Pan Sławomir wyróżniał się w pracy dydaktyczno – wychowawczej swoją postawą i zaangażowaniem. Stwarzał bardzo dobrą atmosferę sprzyjającą nauce zawodu. Mobilizował młodzież do systematycznego podnoszenia umiejętności i prezentowania ich zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Każdego roku Jego uczniowie w zawodzie elektromechanik i elektryk prezentowali stanowisko demonstracyjne podczas Dnia Otwartego Szkoły oraz na Targach Pracy i Edukacji. Jako wychowawca organizował wycieczki do elektrowni oraz na specjalistyczne targi z branży elektrycznej.

     W ramach zajęć praktycznych  wspólnie z młodzieżą wykonywał wiele trudnych i pilnych prac związanych ze stałą konserwacją instalacji elektrycznych. Naprawiał wiele urządzeń elektrycznych używanych w szkole, budynku warsztatów i w internacie. Chętnie pomagał w kłopotach związanych z awariami sprzętu AGD. Nigdy nie odmówił wsparcia, zawsze służył dobrą radą. 

     Przez wiele lat pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pełnił funkcję asystenta technicznego w Ośrodku Egzaminacyjnym powołanym przy szkole. Wzorowo organizował stanowiska egzaminacyjne, był odpowiedzialny za zakup właściwych narzędzi i materiałów. Bardzo dużo pracy włożył w wykonywanie instalacji elektrycznych i pneumatycznych w pomieszczeniach dydaktycznych dla spawaczy, stolarzy i mechaników samochodowych. Współtworzył także specjalistyczne pracownie w nowym budynku warsztatów szkolnych przy ul. Sikorskiego 15.

    O Jego wysokich umiejętnościach zawodowych i dydaktycznych świadczyły bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów. Zdawalność egzaminów znacznie przekraczała średnią krajową. 

       Pan Profesor Sławomir Czarnecki był oddany pracy zawodowej. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe i społeczne we współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami i pracownikami zbudował markę kierunków elektrycznych w szkole, która zaowocowała powstaniem Branżowego Centrum Umiejętności w tej dziedzinie. Był człowiekiem ambitnym, a przy tym bardzo skromnym. Nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Obdarzał szacunkiem zarówno współpracowników jak i uczniów. Dla swoich wychowanków był autorytetem i troskliwym opiekunem. Był jednocześnie oazą spokoju i duszą towarzystwa. Lubił przebywać z innymi nauczycielami zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Trudno wyobrazić sobie wycieczkę pracowników szkoły bez obecności Sławka.

      Osobowość Pana Sławomira Czarneckiego pozostawiła głęboki ślad w tych, którzy mieli to szczęście, że Go poznali, że mogli z Nim żyć i pracować, że mogli się od Niego uczyć.

     ŚP. Pan Sławomir Czarnecki pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały pedagog, kolega, przyjaciel. Jego odejście pozostawiło pustkę w sercach całej społeczności szkolnej i uświadomiło nam, jak kruche jest ludzkie życie.

Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu,

Wychowawco wielu pokoleń młodzieży!

     Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie łączą się w bólu z Żoną, Synem i całą Rodziną ŚP. Sławomira Czarneckiego. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia i zapewniamy o życzliwej pamięci w tym trudnym dla Państwa czasie.

Wszystkich Świętych to czas w którym pamiętamy w szczególny sposób o bliskich zmarłych ale także i o tych którym jesteśmy wdzięczni za ich trud i zaangażowanie w naszą obecną codzienność. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II odwiedziła cmentarz parafialny i zadbała o grób założycieli Gimnazjum w Radzyniu Podlaskim Haliny Rudnickiej. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSP

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach od 18 października do 3 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty poprowadzone przez doradców zawodowych p. Annę Wiącek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim, p. Renatę Stefaniak oraz p. Małgorzatę Tokarską. Zajęcia odbyły się w klasach 1e, 3la, 3lb, 4tlg, 5tfg, 5telp. Tematyka spotkań dotyczyła wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz ważnej kompetencji społecznej jaką jest kreatywność. Ponadto uczniowie mieli możliwość rozwiązywania testów samooceny oraz predyspozycji zawodowych i edukacyjnych. Dla wielu z nich ten rok będzie czasem podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego życia w związku z ukończeniem szkoły. Czytaj więcej

UCZNIOWIE II LO PRZY ZSP IM JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM ZOSTALI STUDENTAMI AKADEMII PRAWA WPPKiA KUL

img_20231027_113633757_mfnrW piątek 27 października 2023 r. uczniowie klas licealnych wzięli udział w uroczystym otwarciu Akademii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – dwuletniego programu edukacyjnego kierowanego do uczniów szkół średnich. Uczniowie otrzymali indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie złożyli ślubowanie, powtarzając tekst roty za prodziekanem dr hab. Michałem Domagałą, prodziekanem ds. kształcenia. Uczestnicy Akademii Prawa WPPKiA KUL będą mieli okazję sprawdzić, jak wygląda dzień akademicki studenta oraz zgłębić tajniki życia akademickiego. Studentów Akademii Prawa w imieniu dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, dziekana WPPKiA KUL, powitał dr hab. Michał Domagała, prodziekan ds. kształcenia. Czytaj więcej

1 2 3 4 5 214