PROGRAM ERASMUS+

W ramach Programu Erasmus+ „Praktyki dla przyszłości”  uczniowie naszej szkoły odbyli już 2 tygodniowe staże zawodowe na Sycylii we Włoszech
Uczestnicy praktyk, pod okiem opiekunów ze strony szkoły, pracowali we włoskich zakładach na terenie miasta Barcellona Pozzo di Gotto. Programy stażu były tworzone dla każdego zawodu i ramowo zawierały następujące treści jak: stosowanie środki ochrony indywidualnej w czasie pracy; wykonywanie przygotowywania materiału, surowców, narzędzi, przestrzeganie kolejności zabiegów, dobieranie odpowiedniego sprzęt, prawidłowe wykonywanie zabiegów, operacji zgodnie ze sztuką,  posługiwanie się podstawowym sprzętem, przestrzeganie zasad kultury , etyki i zasad bhp, doskonalenia swoich umiejętności językowych (zwiększanie zasób słownictwa zawodowego), współpracy w zespole. Staż zagraniczny był zgodny z podstawą programową obowiązującą w danym zawodzie. Praca uczniów była na bieżąco oceniana. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa. Uczniowie mieszkali w wygodnym George Hotel zlokalizowanym w centrum miasta. Oferując posiłki dla uczniów w restauracji, całodobową recepcję i WiFi. Dwutygodniowa praktyka była nie tylko okazją do zdobycia nowych umiejętności zawodowych i doskonalenia znajomości języka włoskiego i angielskiego, ale również czasem świetnej rozrywki i zabawy. Po zajęciach uczniowie zwiedzali okoliczne urocze sycylijskie miasteczka położone na wyspie, kapali się opalali się na pobliskiej plaży, próbowali sycylijskich potraw w miejscowych barach. Niecodziennych wrażeń przysporzyła całodzienna wycieczka na wulkan Etna. Wyjazd na praktyki możliwy był dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Praktyki dla przyszłości” przy całości dofinansowania z program u Unii Europejskiej Erasmus+ 
W projekcie wzięło udział 74 uczniów ZSP,   którzy realizują edukację zawodową w szkole zawodowej w zawodzie: stolarz-5 osób oraz w technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych -17 osób, technik hotelarstwa-11 osób, technik usług fryzjerskich-18 osób, technik budownictwa-7 osób, technik pojazdów samochodowych-16 osób.

Realizacja 2 tygodniowych staży zawodowych odbywała się w 3 turnusach::

grupa I: 04-15.07.2016 (technik żywienia – 8 osób, technik pojazdów samochodowych – 9 osób, stolarz-3 osoby); 

grupa II: 18-29.07.2016 (t. hotelarstwa-11,  t. fryzjerstwa-10, t. budownictwa-7 , t.  żywienia i usług gastronomicznych-2 , t. pojazdów samochodowych- 4); 

grupa III: 16-27.07.2017 (t. fryzjerstwa-8, t.  żywienia i usług gastronomicznych-7, stolarz-2, technik pojazdów samochodowych-3); 

Dotychczas osiągnięto następujące rezultaty:

  • nabycie nowych i rozwój kompetencji zawodowych w zawodzie
  • nabycie umiejętności komunikowania się w języku włoskim, w tym również języku włoskim zawodowym w w/w zawodach w wyniku zajęć przygotowawczych z języka włoskiego
  • wzrost umiejętności komunikacji w języku angielskim, wykorzystywanym jako język komunikacji podczas podróży, alternatywny język komunikacji podczas pobytu na stażach był język włoski
  • nabycie umiejętności pracy i współdziałania w międzynarodowym zespole
  • wzrost kompetencji społecznych i międzykulturowych w wyniku podróży za granicę (w większości po raz pierwszy w życiu), codziennych interakcji z mentorem, pracodawcą, klientami, pracownikami, społecznością lokalną
  • wzrost umiejętności adaptowania się do nowych sytuacji
  • wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości

Certyfikat wystawiony przez organizację goszczącą i przedsiębiorcę, u którego realizowany był staż, stanowiący formę referencji, potwierdzenia nabytych kompetencji. Osiągnięte rezultaty zawodowe będą uznane i potwierdzone przez poprzez wydane certyfikaty Europass Mobilność. Rezultaty nabycia umiejętności komunikowania się w języku włoskim poprzez wydanie  certyfikatu ukończenia kursu potwierdzonego przez ZSP. Pozostałe umiejętności  uwzględnione w systemie ECVET zostaną potwierdzone certyfikatem  ukończenia mobilności na zakończenie projektu.

Każdy z uczestników projektu otrzymał potwierdzenie realizacji projektu i  staży zawodowych w wybranym zawodzie poprzez wydanie: Europass Mobilność – dokumentu potwierdzonego przez włoskiego Przedsiębiorcę, u którego realizowany był staż zawodowy, organizację przyjmującą „A Rocca” i organizację wysyłającą ZSP.

Dokument  wydany w języku polski, opisujący wszystkie kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas realizacji stażu we Włoszech.

Organizacja wysyłająca (ZSP) i przyjmująca („A ROCCA”) wdrożyły Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym poprzez wspólne wypracowanie planowanych efektów kształcenia, monitoringu i ewaluacji uzyskanych kwalifikacji i umiejętności: przygotowanie i podpisanie MoU, porozumienia o programie zajęć z uczestnikiem stażu, indywidualnego wykazu osiągnięć każdego uczestnika przygotowanym przez organizację wysyłającą, goszczącą i przedsiębiorcę, u którego uczestnik realizował staż.

Zdjęcia z praktyk obejrzeć można na stronach:

http://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/413,sycylijczycy-uczyli-ich-fachu

http://promenadazsp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1194&Itemid=1

http://iledzisiaj.pl/index.php/aktualnosci/7972-relacja-uczniow-zsp-ze-stazu-zawodowego-we-wloszech-od-kuchni-.html

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/uczniowie-zsp-wyjezdzaja-staze-zawodowe-wloch/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/uczniowie-zsp-rozpoczeli-staze-sycylii/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/relacja-pierwszych-dni-stazu-zawodowego-we-wloszech/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/uczniowie-zsp-stazu-zawodowym-we-wloszech-cz-2/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/uczniowie-zsp-wycieczce-tindari-czyli-wloski-staz-cz-3/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/staz-kuchni-cz-4/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/staz-zawodowy-we-wloszech-punktu-widzenia-kelnerki-cz-5/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/we-wloskiej-kuchni-kobiecej-perspektywy/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/zakonczenie-stazu-zagranicznego-we-wloszech-grupy-uczniow-zsp/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/budujemy-na-sycylii/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/saluti-da-barcellona-pozzo-di-gotto/

Wizyta na Etnie

Sycylia od kuchni

Zwiedzamy Sycylię

Fryzjerzy z ZSP na Sycylii

Pożegnanie z Sycylią

Relacja ze stażu techników hotelarstwa

Staż zawodowy we Włoszech z punktu widzenia kelnerki, cz. 5

Uczniowie ZSP na stażu zawodowym we Włoszech, cz. 2

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/relacja-pierwszych-dni-stazu-zawodowego-we-wloszech/

http://radzyninfo.pl/aktualnosci/relacja-ze-stazu-technikow-hotelarstwa/

 

na facebook:

https://www.facebook.com/pg/EProjectConsult/photos/?tab=album&album_id=1403254263081718

https://www.facebook.com/1593760640867903/photos/pcb.1872920092951955/1872909586286339/?type=3

https://www.facebook.com/1593760640867903/photos/pcb.1872410203002944/1872408953003069/?type=3&theater

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782456758664956&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782974885279810&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1781377568772875&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784133438497288&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784979331746032&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1785037968406835&id=1593760640867903

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1787287231515242&id=1593760640867903

 

 

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ponadgimnazjalnych-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Radzyniu-Podlaskim-1593760640867903/?fref=ts