Szkolne Koło PCK w ZSP rozpoczyna działalność !

Dołącz do Nas!

Jeśli masz ochotę:
– pomagać potrzebującym,
– promować idee humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
– działać na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i  profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
– kształtować postawy brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
– promować prace wolontariuszy wśród uczniów.

Zapisy i szczegółowe informacje u opiekunek: p. Justyny Mitury i p. Magdaleny Iwańczuk

Tradycyjne pożywienie – od codzienności do sacrum po produkt regionalny

W dniach 5-6 września 2017 w Lublinie odbyła się ogólnopolska  konferencja naukowa „Tradycyjne pożywienie- od codzienności do sacrum po produkt regionalny”. Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Lubelskie i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zaprosili do udziału Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Bogaty program konferencji obejmował IX sesji panelowych poświeconych tradycyjnemu pożywieniu, promocję marki Radzyńska Kraina Serdeczności,  folderu „Pamięć smaków. Tradycje kulinarne w powiecie radzyńskim (południowe Podlasie)” oraz degustację potraw regionalnych, przygotowanych przez uczniów ZSP im. Jana Pawła II. Czytaj więcej

NARODOWE CZYTANIE 2017

A to Polska właśnie

„A to Polska właśnie   można było  powtórzyć za Wyspiańskim,  patrząc na miasto,  zebranych  na placu Wolności w sobotę 02 września 2017 roku  mieszkańców Radzynia i Powiatu Radzyńskiego, osoby w różnym wieku i różnych profesji, młodzież w  barwnych  ludowych  strojach regionalnych. Wszystkich  obecnych   zjednoczyła wspólna idea- Narodowe Czytanie „Wesela”. Czytaj więcej

1 2 3 139