Szanowni Państwo Rodzice!  

             W zawiązku z obwiązującymi nadal ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa zaplanowane na maj spotkanie z Rodzicami nie odbędzie się w budynku szkoły. Wszelkie informacje związane ze zmianami organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zakończeniem roku szkolnego zostaną przekazane Państwu do dnia 21 maja 2020 r. za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jakie oferuje funkcjonujący w szkole dziennik elektroniczny Librus.  Zachęcam Państwa do stałego kontaktu online z Wychowawcami klas, Nauczycielami i Dyrekcją Szkoły. Przekazuję również kontakt telefoniczny do szkoły: 83 3527331.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Dyrektor Szkoły
dr Grażyna Dzida

Informacja dla maturzystów

           Do części ustnej mogą przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

        Jeżeli ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić taką sytuację dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

        Prosimy absolwentów o śledzenie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

          Kontakt do szkoły: tel. 833527331

 

1 2 3 178