OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  jest do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 83 352-73-31, lub za pośrednictwem  e-mail: sekretariat.szkola@gmail.com

Terminy konsultacji poszczególnych nauczycieli zostały przekazane uczniom i rodzicom bezpośrednio poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego oraz obowiązków nauczycieli w okresie

zawieszenia zajęć w szkole od 25 marca 2020 r.

Wyświetl

Załącznik 1 | Załącznik 2

FORMY REALIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

PROWADZONE OD DNIA 12 MARCA 2020 R.

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie, rodzice  i nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej specjalistów szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz kontaktu telefonicznego. Czytaj więcej

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW/SŁUCHACZY I RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

  1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem COVID-19,  od  12 marca 2020 r. w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  prowadzone jest  kształceniu na odległość dla uczniów/słuchaczy wszystkich typów szkół z wykorzystaniem m. in.: dziennika elektronicznego, zasobów portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gov.pl, cke.gov.pl/, stron okręgowych komisji egzaminacyjnych, www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz materiałów edukacyjnych telewizji.                                                                                                 
  2. Zostaje odwołane spotkanie z rodzicami klas maturalnych.                                                                                                                                                      
  3. Rodziców uczniów klasach maturalnych proszę o zapoznanie się z wystawionymi propozycjami ocen za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostały również przesłane do rodziców pocztą tradycyjną.                                                                                                                                                                                                                                                    
  4. Informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość poprawy ocen po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego zasady ocenianie i klasyfikowanie w zaistniałych okolicznościach.                                                                                       
  5. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –  luty 2020 zostaną przekazane uczniom dnia 20.03.2020 r.za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.                                                                                                                                                    
  6. Proszę o bieżące monitorowanie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.                                                                          
  7. Rodziców, jak i uczniów proszę o bieżące zgłaszanie do nauczycieli/dyrekcji problemów związanych z udziałem uczniów w procesie kształcenia na odległość.                                                                                                                                                                                                                
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zalecam przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zasad przedstawionych na plakacie zamieszczonym poniżej.

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida

 

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań w budynku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

          Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiam, że:

od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim:

  1. Niezbędną dokumentację mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
  2. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do szkoły  83 3527331,
oraz adresy email: sekretariat.szkola@gmail.com

          W wyjątkowych sytuacjach interesanci  będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Dziękując za zrozumienie zaistniałej sytuacji,

pozostaję z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida

Komunikat do Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów

Informuję, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone w dniach 12-25 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

załącznik 1

załącznik 2

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor szkoły

Grażyna Dzida

V Międzyszkolny Turniej Fryzjerski

Pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 6 marca 2020 roku odbył się V Międzyszkolny Turniej Fryzjerski, którego motywem przewodnim był „Wiosenny zawrót głowy”. Już po raz kolejny turniej odbywał się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Z tej okazji Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski skierował list na ręce pani dyrektor Grażyny Dzidy, który został odczytany podczas rozpoczęcia turnieju. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Grzegorz Kowalczyk Członek  Zarządu Powiatu Radzyńskiego,  Marlena Mańko  właścicielka Akademii Fryzjerskiej KAIROS EDU, Paweł Tryczyk przedstawiciel Firmy handlowej usługowej MAKS TEAM, Agata Wiśniewska właścicielka salonu kosmetycznego SMSK, Monika Sidor właścicielka Pracowni MON CHERIE, Michał Sobocki  właściciel salonu KRUZER fryzjer męski. Czytaj więcej

1 2 3 176