Wieczornica pod hasłem Jan Paweł II – Orędownik Pokoju

19 maja 2024 roku z okazji 104. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbyła się Wieczornica poświęcona Patronowi naszej szkoły. W sercach wielu Polaków Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce jako wybitny autorytet, promotor pokoju i symbol nadziei. Aby uczcić dziedzictwo jego pontyfikatu i uczynić pamięć o nim wiecznie żywą, już po raz 16. nasza szkoła wraz z Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy podejmuje tę inicjatywę.

W tym roku hasło przewodnie brzmiało: Jan Paweł II –Człowiek Pokoju.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji społeczności szkolnej koncelebrowaną przez Księdza Kanonika Jarosława Sutryka i Księdza Romana Wiszniewskiego. Czytaj więcej

Komunikat

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku

Wyświetl

 

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja lato 2024

 
Przystąpienie do egzaminów (część pisemna i praktyczna) jest obowiązkowa, ponieważ nieobecność na egzaminie skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej/ukończenia szkoły.
 
Uczeń zgłasza się 30 min. wcześniej przed wyznaczoną godziną otwarcia arkuszy.
Komunikaty Dyrektora CKE (część pisemna i praktyczna)  o przyborach w załącznikach.
 

Drodzy Maturzyści!

1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla, kalkulatora, lupy.
2. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
3. Na egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości, materiałami do pisania z czarnym tuszem, dopuszczonymi zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE przyborami pomocniczymi na dany egzamin. Można wnieść także małą butelkę wody.
4. Zdający mogą korzystać z właściwego kalkulatora na danym egzaminie w danej formule zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE.
5. Zespół nadzorujący wpuszczając zdającego na salę będzie sprawdzał przybory pomocnicze.

W dniu egzaminu zdający zgłaszają się
godzinę przed rozpoczęciem egzaminu czyli o godzinie 8:00,
w przypadku egzaminu z języka niemieckiego i rosyjskiego o godzinie 13:00,
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

WAŻNE TERMINY:
-pierwszy dzień matur – 7 maja 2024 (harmonogram całości dostępny na stronie OKE, CKE, na gazetce szkolnej, stronie szkoły

Więcej informacji

Wyniki egzaminów zawodowych sesja zima 2024

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE – wyniki będą dostępne :

w formie elektronicznej 27 marca 2024r. od godz. 10:00

w formie papierowej – 8 kwietnia 2024r.

Uczniowie/Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację na termin poprawkowy w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2024r. (czwartek) osobiście do kierownika szkolenia praktycznego pokój nr 0.04.

Deklaracja_zalacznik_3a_2019_2023__1_ w wersji Word

Deklaracja_zalacznik_3a_2019_2023__1_ w wersji PDF

1 2 3 215