W dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021 społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II przeżywała doniosłą uroczystość związaną z Patronem szkoły. Delegacja uczniów z każdej klasy wraz z nauczycielami uczestniczyła w instalacji relikwii św. Jana Pawła II, która dokonała się podczas Mszy św. W Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz poświęceniu przez JE księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego nowego sztandaru szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w hali widowiskowo – sportowej szkoły.W obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej został zaprezentowany sztandar na który uczniowie złożyli ślubowanie. Następnie pamiątkowe gwoździe wbili w drzewiec sztandaru przedstawiciele gości i społeczności szkolnej w osobach: Czytaj więcej

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Informujemy, że rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

W przypadku odbioru wyników przez inną osobę niezbędne jest pisemne upoważnienie.

Wyniki można sprawdzić samodzielnie, wykorzystując otrzymane na egzaminach login i hasło, na stronie

www.wyniki.edu.pl. Wg komunikatu  wyniki mają być dostępne na stronie 5 lipca od godz. 8.30.

W przypadku niepowodzenia na jednym egzaminie obowiązkowym, absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym (24.08.2021). W tym celu należy najpóźniej 12 lipca 2021 r. wypełnić i złożyć w szkole Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Przydział sal dla poszczególnych klas na odbiór wyników:

16 – 4 tsm, 4 ti

18 – 4 teh, 4 tfg, 4 tlb

14 – 3 la, 3 lb, absolwenci

 

II LO ZSP z tytułem „Złotej Szkoły NBP”

 

  

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że II LO ZSP uzyskało tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz wyróżnienie w kategorii debata szkolna.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą pierwszej edycji „Złotych Szkół NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Stąd mottem I edycji było  hasło „Giganci finansów osobistych”. Czytaj więcej

Uczeń ZSP im. Jana Pawła II na Olimpiadzie Wynalazczości

Dnia 26.03.2021r. odbył się w Białej Podlaskiej etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość, organizowanej przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II – Maciej Król z technikum mechanicznego – zajął piąte miejsce w konkursie, którego zakres tematyczny znacznie wykracza poza program nauczania technikum.

Czytaj więcej

 

Szanowni Rodzice,

Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk serdecznie zaprasza Państwa do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 
Zapraszam do udziału
Dyrektor Szkoły
dr Grażyna Dzida
 

UCZNIOWIE ZSP FINALISTAMI OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim jest niewątpliwie szkołą sukces, czego potwierdzeniem jest uzyskiwanie corocznie przez wielu uczniów tytułów laureatów i finalistów olimpiad i konkursów.

Z przyjemnością informuję o kolejnym sukcesie naszych uczniów – mówi dyrektor szkoły Grażyna Dzida – X FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY BUDOWLANEJ „BUDUJ Z PASJĄ”, który odbył się w Wieluniu w dniach 28-30 maja 2021r. dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zakończył się bardzo pomyślnie. Uczniowie klasy trzeciej Technikum budowlanego Marcin Siudaj i Mikołaj Jędruszczak znaleźli się w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn Polski zajmując 7 miejsce w finale olimpiady. Czytaj więcej

1 2 3 187