Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 19 kwietnia 2021 r.
 

        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 19 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

Wyświetl

Klasa akademicka SGH – webinar

8 marca odbyło się webinarium SGH na temat: „Brexit – przyczyny, przebieg procesu i skutki dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Polski”.

To już kolejne webinarium pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w jakim uczniowie naszej szkoły wzięli udział. Prof. dr hab. Jerzy Menkes przybliżył uczniom jeden z problemów, o którym mówi współczesna Europa i świat.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z klas objętych patronatem w ramach programu „Klasa akademicka SGH”.

ZEBRANIE Z RODZICAMI ONLINE 24.02.2021 R.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 24 LUTEGO 2021 R. /ŚRODA/

WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

17:00 –  WYSTĄPIENIE DYREKTORA SZKOŁY;

17:40 –  PRELEKCJA NA TEMAT: „KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIA PRZEZ RODZINĘ I SZKOŁĘ” – PSYCHOLOG SZKOLNY PANI EMILIA NOWAKOWSKA;

18:00 –  SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI.

LINKI DO SPOTKAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH ZEBRANIA ZOSTANĄ PRZESŁANE ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA LIBRUS.

ZE WZGLĘDU NA WAGĘ OMAWIANYCH SPRAW PROSZĘ O UDZIAŁ W ZEBRANIU.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 18.01.2021 r.

 

 

ROZPOCZEŁA SIĘ SESJA ZIMOWA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Za nami połowa ferii zimowych. Jednak nie dla wszystkich uczniów, to czas wypoczynku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 11 stycznia rozpoczęły się egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji, do który przystąpi 158 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Ogółem zostanie przeprowadzonych 15 egzaminów z różnych kwalifikacji zawodowych, składających się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzaminy pisemne zaplanowano na 12 stycznia br., a egzaminy praktyczne będą trwały do 22 stycznia 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, a organizowane przez dyrekcję szkoły. Aby zdać egzamin  przystępujący do egzaminu musi uzyskać przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego, natomiast z egzaminu praktycznego – aż 75%.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołączony jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Uczniom przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia!

Egzamin z kwalifikacji sesja styczeń – luty 2021

 

Uczniowie wchodzą na egzamin następującymi wejściami:

 

Wejście główne Szkoły – klasy: 4Tsm, 4Ti, 4Tfg

 

Wejście przez Warsztaty Szkolne: klasy: 4Teh, 4Tlb

 

1 2 3 10