ROZPOCZEŁA SIĘ SESJA ZIMOWA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Za nami połowa ferii zimowych. Jednak nie dla wszystkich uczniów, to czas wypoczynku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 11 stycznia rozpoczęły się egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji, do który przystąpi 158 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Ogółem zostanie przeprowadzonych 15 egzaminów z różnych kwalifikacji zawodowych, składających się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzaminy pisemne zaplanowano na 12 stycznia br., a egzaminy praktyczne będą trwały do 22 stycznia 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, a organizowane przez dyrekcję szkoły. Aby zdać egzamin  przystępujący do egzaminu musi uzyskać przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego, natomiast z egzaminu praktycznego – aż 75%.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołączony jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Uczniom przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia!

Egzamin z kwalifikacji sesja styczeń – luty 2021

 

Uczniowie wchodzą na egzamin następującymi wejściami:

 

Wejście główne Szkoły – klasy: 4Tsm, 4Ti, 4Tfg

 

Wejście przez Warsztaty Szkolne: klasy: 4Teh, 4Tlb

 

Życzenia dla chorych dzieci

W tym roku uczniowie klas informatycznych wraz z opiekunką Panią Agnieszką Frączek chcieli stworzyć i wysłać kartki z życzeniami świątecznymi do chorych dzieci. Niestety ze względu na obecną sytuację było to utrudnione. Postanowili jednak się nie poddawać i zaprojektowali wspólnie e-kartki. Stworzyli ponad 50 e-kartek dla Podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość. (http://odzyskacradosc.pl/) Czytaj więcej

Szkoła Dialogu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Wirtualna wycieczka „Radzyń  w  okresie międzywojennym”

Uczniowie klasy 1la II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II uczestniczyli w okresie od 16 września do 31 grudnia 2020 roku w ogólnopolskim  projekcie Szkoła Dialogu. Program składał się z 4 warsztatów prowadzonych zdalnie przez edukatorów Fundacji. Uczestnicy przygotowali  projekt, którego główną składową jest wirtualna wycieczka po Radzyniu  z okresu międzywojennego. Czytaj więcej

OLIMPIADA ZUS W ZSP

Jakub Petkowicz, Izabela Karczmarz i  Klaudia Karaś uzyskali najwyższe noty w szkolnym etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista będą  stanowić zespół reprezentujący ZSP w etapie regionalnym olimpiady.

Celem Olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Tytuł laureata naszej Olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Gratulujemy.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Zawody II stopnia – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbędą się zgodnie z planem 7 stycznia 2021 roku. Test będzie się składał z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Do tego etapu, z naszej szkoły zakwalifikowali się:

Marek Sposób – uczeń 3 klasy oraz  Małgorzata Kalenik  – uczennica 2 klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Czytaj więcej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że  Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II: 
 
1. Alicja Kap – klasa trzecia II Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno – politechnicznym
2. Adrian Maliszewski – klasa trzecia Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych
3. Rafał Sposób – klasa druga Technikum w zawodzie technik budownictwa
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 185