Dokumenty szkoły

 


Pandemia COVID-19

Regulamin funkcjonowania w czasie pandemii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim


Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania


Wycieczki szkolne


Ubezpieczenie


Przedmiotowe Zasady Oceniania