Krzysztof Kalenik i Jakub Petkowicz w finale regionalnym OWE

Krzysztof Kalenik i Jakub Petkowicz z klasy czwartej technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP zakwalifikowali się  do zawodów II stopnia XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. Honorowy patronat nad XXXIV Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj więcej

Sukces uczniów ZSP

Krzysztof Kalenik, Jakub Petkowicz, Klaudia Kasprowicz i Gabriela Borowik z technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XVI Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 18.01.2021 r.

 

 

ROZPOCZEŁA SIĘ SESJA ZIMOWA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Za nami połowa ferii zimowych. Jednak nie dla wszystkich uczniów, to czas wypoczynku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 11 stycznia rozpoczęły się egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji, do który przystąpi 158 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Ogółem zostanie przeprowadzonych 15 egzaminów z różnych kwalifikacji zawodowych, składających się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzaminy pisemne zaplanowano na 12 stycznia br., a egzaminy praktyczne będą trwały do 22 stycznia 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, a organizowane przez dyrekcję szkoły. Aby zdać egzamin  przystępujący do egzaminu musi uzyskać przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego, natomiast z egzaminu praktycznego – aż 75%.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołączony jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Uczniom przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia!

Egzamin z kwalifikacji sesja styczeń – luty 2021

 

Uczniowie wchodzą na egzamin następującymi wejściami:

 

Wejście główne Szkoły – klasy: 4Tsm, 4Ti, 4Tfg

 

Wejście przez Warsztaty Szkolne: klasy: 4Teh, 4Tlb

 

Życzenia dla chorych dzieci

W tym roku uczniowie klas informatycznych wraz z opiekunką Panią Agnieszką Frączek chcieli stworzyć i wysłać kartki z życzeniami świątecznymi do chorych dzieci. Niestety ze względu na obecną sytuację było to utrudnione. Postanowili jednak się nie poddawać i zaprojektowali wspólnie e-kartki. Stworzyli ponad 50 e-kartek dla Podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość. (http://odzyskacradosc.pl/) Czytaj więcej

1 2 3 4 184