ZEBRANIE RODZICÓW 28.02.2024 R.

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 28 lutego 2024 r. /środa/ o godz. 16:30. Spotkanie rozpocznie się w hali widowiskowo – sportowej ZSP wg następującego porządku:

–  wystąpienie Dyrektora Szkoły,

–  prelekcja na temat: „Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci” – Pani Halina Uss, Pan Piotr Sznura,

– zwiedzanie nowego budynku warsztatów szkolnych,

– spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o udział w zebraniu.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

 

WYKAZ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI Czytaj więcej

Uczennica liceum o profilu humanistycznym laureatką konkursu „Czerwona Róża dla Niej”

Małgorzata Obroślak, uczennica II LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II została laureatką

XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Czerwona Róża dla Niej”. Poświęcony jest on pamięci Ireny Golec – wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny – patriotki, żołnierza i działaczki społecznej,nauczycielki.

Konkurs ozorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupę Poetycką „Wieś Tworząca” pod

 honorowym patronatem Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Pana Tadeusza Sławeckiego.

Uczennica naszej szkoły została nagrodzona za opowiadanie „Szop pracz”. Opiekę merytoryczną sprawowała Jolanta Bilska.

Powstała strzelnica wirtualna w radzyńskim ZSP

Na początku 2023 roku z inicjatywą utworzenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w ramach projektu „Strzelnica w powiecie”   wystąpiła do władz Powiatu Radzyńskiego Grażyna Dzida, dyrektor ZSP. Wniosek został pozytywnie przyjęty prze Starostę Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego. W czerwcu 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pomiędzy Dysponentem – przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, a Beneficjentem -przedstawicielami Powiatu Radzyńskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 172150 zł., dysponent udzielił dofinansowania w kwocie 135998,50 zł., beneficjent zapewnił wkład własny środków finansowych w  wysokości 36151,50 zł. Czytaj więcej

Wigilia w internacie

Jak co roku, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Każdy z pracowników i wychowanków dodał do tego wieczoru trochę trudu a przede wszystkim dużo radości, dzięki temu świętowano w prawdziwie rodzinnej atmosferze. 

W wyjątkowej kolacji wzięli udział mieszkańcy i pracownicy internatu a także zaproszeni goście: dyrektor Grażyna Dzida oraz wicedyrektor Anna Kocyła – Grabowska oraz emerytowani pracownicy internatu. 

Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem przez wychowanków montażu słowno – muzycznego na temat narodzin Pana Jezusa. Następnie wszyscy z uwagą wysłuchali słów refleksji pani dyrektor na temat świąt Bożego Narodzenia. Swoje przemyślenia na temat istoty wydarzeń sprzed 2023 lat przekazał kierownik internatu Marek Paszkowski.  Czytaj więcej

Dekoracje świąteczne

Uczniowie naszej szkoły wprowadzili nas w bożonarodzeniowy klimat wykonując piękne stroiki, choinki, bombki i kartki świąteczne. Twórcy wykazali się zdolnościami artystycznymi i pomysłowością. W ten sposób przybliżyli nam piękną tradycję tworzenia dekoracji świątecznych. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i poświęcony czas. Przygotowanie Ewa Wiater. Czytaj więcej

ZEBRANIE RODZICÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 GRUDNIA 2023 R. (WTOREK) WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

16:30 WYSTĄPIENIE DYREKTORA SZKOŁY W HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ ZSP;

17:00 SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI.

ZE WZGLĘDU NA WAGĘ OMAWIANYCH SPRAW PROSZĘ O UDZIAŁ W ZEBRANIU.

UDZIAŁ W ZEBRANIU NIE DOTYCZY RODZICÓW KLAS MATURALNYCH, KTÓRYCH ZAPRASZAM DO INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI.

DYREKTOR SZKOŁY

DR GRAŻYNA DZIDA

WYKAZ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI

Czytaj więcej

Wizyta przyszłych dziennikarzy z II LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radiu Lublin 

6 grudnia 2023 r uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w dniach otwartych Radia Lublin. Radio Lublin to regionalna, publiczna rozgłośnia radiowa (część Polskiego Radia), nadająca program ze studia mieszczącego się w Lublinie. Zasięgiem obejmuje województwo lubelskie i przygraniczne tereny województw ościennych. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą dziennikarzy radiowych oraz obejrzenie najważniejszych pomieszczeń znajdujących się w gmachu nadawcy.

Na miejscu przywitał nas redaktor Pan Józef Szopiński, który pokazał magię radia, a także opowiedział o wyjątkowym charakterze swojej pracy. Młodzież mogła uczestniczyć w procesie tworzenia audycji radiowej, uczniowie mogli obserwować pracę prowadzących programy muzyczne, informacyjne i publicystyczne, a także tych, którzy odpowiadają za przygotowanie i jakość nadawanej audycji. Kolejnym etapem było oglądanie pomieszczeń znajdujących się w radiu. Niewątpliwie dużo emocji towarzyszyło wszystkim uczestnikom podczas zwiedzania Studia im. Budki Suflera, kultowego lubelskiego zespołu.  Czytaj więcej

1 2 3 201