Egzamin zawodowy – sesja dodatkowa

Egzamin zawodowy – część pisemna – sesja dodatkowa – 27 czerwca 2024r. godz. 10:00

Informacje – Część pisemna sesja dodatkowa

Przybory część pisemna

Egzamin zawodowy – część praktyczna – sesja dodatkowa – 28 czerwca godz. 9:00

Informacje – Część praktyczna sesja dodatkowa

Przybory część praktyczna