ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE RAZEM Z PROGRAMEM OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału  w projekcie

 „Młodzi i wykwalifikowani szansą na lepsze jutro – zagraniczne praktyki zawodowe”
nr 2019-1-PL01-KA102-061832

Spotkanie informacyjne 30.01.2020 godz 15:30, sala nr 14

Mobilność skierowana jest do 60 uczniów naszej szkoły z kierunków:

– I wyjazd 10-30.05.2020 (po 15 uczniów z kierunków technik hotelarz i t. mechanik samochodowy)

– II wyjazd 20.09-10.10.2020 (po 15 uczniów z kierunków t. usług fryzjerskich, technik budownictwa)

Prowadzimy nabór na oba wyjazdy jednocześnie  wg harmonogramu poniżej!

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie uczestniczyć będą w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w Grecji. W trakcie praktyk uczniowie pracować będą w greckich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach i atrakcjach przygotowanych przez naszą grecką organizację partnerską.

Koordynatorem projektu jest Pan  Wiesław Paszkowski – kierownik warsztatów szkolnych, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

28.01.2020 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
30.01.2020 godz 15:30, sala nr 14 Spotkanie informacyjne o projekcie
7.02.2020 Zakończenie rekrutacji do projektu
12.02.2020 Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników
15.02.2020 Odwołania od decyzji Komisji Naborowej

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można i złożyć w biurze koordynatora projektu 0.02 (nowe warsztaty), lub nauczycieli: p. E. Osipiuk – hotelarz, p. W. Mackiewicz – t. poj. samoch.,  p K. Magier – fryzjer, p. E. Muszyńska – t. budownictwa. Formularze można pobrać  ze strony internetowej ZSP.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE