Wyniki egzaminów zawodowych sesja zima 2024

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE – wyniki będą dostępne :

w formie elektronicznej 27 marca 2024r. od godz. 10:00

w formie papierowej – 8 kwietnia 2024r.

Uczniowie/Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację na termin poprawkowy w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2024r. (czwartek) osobiście do kierownika szkolenia praktycznego pokój nr 0.04.

Deklaracja_zalacznik_3a_2019_2023__1_ w wersji Word

Deklaracja_zalacznik_3a_2019_2023__1_ w wersji PDF