Warsztaty uczniowskie Złote Szkoły NBP

W warsztatach uczniowskich realizowanych w ramach IV edycji projektu Złote Szkoły NBP POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD STU LAT – NBP i jego funkcja emisyjna w dniach 04, 05 i 06 marca 2024 r. uczestniczyło 283 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Drużyna Ambasadorek Edukacji Ekonomicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pani Marzenny Kałuszyńskiej przygotowała warsztaty uczniowskie „Polski złoty, jego emisja i zabezpieczenia 100 lat temu i dziś.”.

Warsztaty dostarczyły młodzieży wiele przydatnych wiadomości na temat:

  • jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim?
  • jak przebiegała reforma walutowa i proces powstania Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu?
  • jak powstawały 100 lat temu a jak dziś powstają polskie znaki pieniężne?
  • zabezpieczeń polskich banknotów 100 lat temu i banknotów obiegowych z serii „Władcy polscy”.

Temat: Polski złoty, jego emisja i zabezpieczenia 100 lat temu i dziś, został przygotowany przez uczennice klasy 1hb Milenę Wysokińską i Amelię Zając (prezentacja multimedialne) oraz Martynę Szyszkowską i Klaudię Zarzecką (karty pracy i ich część praktyczna) przeprowadzony 9 razy z udziałem 283 uczniów z kl. 1e, 1g, 1s, 1sm, 1lb, 1ts, 1hb, 2e, 2h, 3hb, 3gm.

Podczas warsztatów Milena Wysokińska wykorzystując prezentację multimedialną zapoznała młodzież z procesem ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim, z hiperinflacją 1923 roku, przeprowadzoną w 1924 roku przez Władysława Grabskiego naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, zmianie ustroju pieniężnego i procesie powstania Banku Polskiego S.A odpowiedniku NBP 100 lat temu. Następnie zaprezentowała wiadomości o powstawaniu znaków pieniężnych kiedyś i dziś oraz jakie zabezpieczenia posiadały banknoty 100 lat temu.

Młodzież biorąca udział w warsztatach wykonywał w tym czasie zadanie 1 z kart pracy, które polegało na połączeniu odpowiedniego kafelka przedstawiającego wydarzenie z jego datą na osi czasu. Następnie chętni uczniowie wykonywali to ćwiczenie przygotowane na tablicy magnetycznej, by cała grupa mogła sprawdzić poprawność jego wykonania.

Następnie Amelia Zając przedstawiła jakie zabezpieczenia występują na obecnych banknotach obiegowych z serii „Władcy polscy” z podziałem na metody weryfikacji autentyczności banknotów: dotknij, popatrz, przechyl, sprawdź.    

Młodzież natomiast wykonywała zadanie 2 z kart pracy dopasowując nazwę zabezpieczenia do jego definicji poznanej w prezentacji. Następnie chętni uczniowie wykonywali zadanie na tablicy magnetycznej.

W dalszej części prezentacji Amelia Zając omawiała miejsca występowania zabezpieczeń na poszczególnych banknotach obiegowych 10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł. Młodzież mogła w tym czasie obejrzeć prawdziwe banknoty o wszystkich nominałach i sprawdzić zdobytą wiedzę. Oglądali banknoty pod światło sprawdzając znak wodny, nitkę zabezpieczającą i recto-verso, powiększali lupą z telefonu sprawdzając mikrodruki, sprawdzali efekty kątowe, farbę opalizującą i złotą.

Młodzież wykonywała w karcie pracy zadanie nr 3 dopasowując nazwę poszczególnych zabezpieczeń do miejsca występowania na banknocie. Po obejrzeniu banknotów i wysłuchaniu prezentacji doskonale sobie radzili z wykonaniem tego zadania. Następnie chętni uczniowie na tablicy magnetycznej wykonywali zadanie prezentując poprawność wykonanych przez nich zadań.

Ambasadorki Milena, Amelia, Martyna i Klaudia dziękują za uwagę, aktywność i owocną współpracę, proszą uczestników o wyrażenie opinii na temat warsztatów. Młodzieży warsztaty bardzo się podobały, twierdzili że:

  • wiedza dotycząca zabezpieczeń będzie przez nich wykorzystana podczas obrotu gotówkowego w codziennym życiu jak i w pracy zawodowej;
  • zabezpieczenia polskich banknotów są bardzo trudne do podrobienia;
  • że obecne banknoty są bardzo dobrze zabezpieczone a te 100 lat temu można było łatwiej podrobić bo nie miały tylu zabezpieczeń;
  • wzrost inflacji lubi się powtarzać;
  • zadania do wykonania były bardzo fajne, bo pozwalały utrwalić zdobytą wiedzę.

Młodzież za warsztaty podziękowała brawami.