Drodzy Maturzyści!

1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla, kalkulatora, lupy.
2. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
3. Na egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości, materiałami do pisania z czarnym tuszem, dopuszczonymi zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE przyborami pomocniczymi na dany egzamin. Można wnieść także małą butelkę wody.
4. Zdający mogą korzystać z właściwego kalkulatora na danym egzaminie w danej formule zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE.
5. Zespół nadzorujący wpuszczając zdającego na salę będzie sprawdzał przybory pomocnicze.

W dniu egzaminu zdający zgłaszają się
godzinę przed rozpoczęciem egzaminu czyli o godzinie 8:00,
w przypadku egzaminu z języka niemieckiego i rosyjskiego o godzinie 13:00,
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

WAŻNE TERMINY:
-pierwszy dzień matur – 7 maja 2024 (harmonogram całości dostępny na stronie OKE, CKE, na gazetce szkolnej, stronie szkoły

Więcej informacji