Technikum Mechanicznego w ZSP gwarancją pewnej przyszłości zawodowej

ImageUczniów kształcących się w Technikum Mechanicznym wspiera Firma Protechnika z Łukowa. Dzięki współpracy pomiędzy szkołą, a firmą uczniowie klas Technikum Mechanicznego mogą liczyć na: płatne praktyki zawodowe, stypendia dla najlepszych uczniów, atrakcyjne nagrody w konkursach mechanicznych, kursy na obrabiarkach CNC oraz dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych. Firma objęła też patronatem „Konkurs Mechaniczny”, który skierowany jest do uczniów trzeciej i czwartej klasy. Przed uczestnikami część teoretyczna i praktyczna. Efektem prac uczniów będzie konkretny element konstrukcyjny wykonany w zakładzie. Dla absolwentów zawodu Technik Mechanik firma Protechnika daje gwarancję zatrudnienia w nowo budowanym zakładzie o wysokim standardzie oraz oferuje dopłaty do studiów zaocznych dla tych, którzy zdecydują się kontynuować naukę na mechanicznych kierunkach studiów.

 mt_gallery:Technikum Mechanicznego w ZSP gwarancją pewnej przyszłości zawodowej

 

REGULAMIN KONKURSU MECHANICZNEGO

I GŁÓWNY ORGANIZATOR
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
• Patronat honorowy – Protechnika Łuków

II ADRESAT KONKURSU
Uczniowie technikum o kierunku mechanicznym.

III CELE KONKURSU
• Promowanie najlepszych uczniów oraz kierunku mechanicznego w środowisku szkolnym i społeczeństwie.
• Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych.
• Propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów.

IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Konkurs obejmuje zagadnienia z technologii maszyn, technik wytwarzania, mechaniki, sterowania i regulacji oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn.

V STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Przebieg konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów konkursu, oraz wykonanie zadania praktycznego. Zadanie praktyczne będzie wykonane w firmie Protechnika zasobami firmy. Sprawdzenie  testu przez Komisję Konkursową nastąpi bezpośrednio po konkursie według ustalonego kryterium. Sprawdzenie zadania praktycznego oceniać będzie firma Protechnika.  Komisja wyłoni  z pośród uczestników którzy uzyskali największą liczbę punktów I, II i III miejsce.

VI TERMINARZ KONKURSU
Zgłaszanie uczestnictwa i terminarz konkursu – luty 2017r.

VII OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu w dniu jego przeprowadzenia, niezwłocznie po posiedzeniu Komisji Konkursowej. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomy.

Więcej kliknij tutaj