Młodzi i zdolni!

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II W Radzyniu Podlaskim 11 grudnia 2018 r. odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka – Dariusza Stefaniuka stypendium w ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2016- 2019”.
Nagrodzeni uczniowie to:
Emanuel Wójcik – uczeń 2 klasy Szkoły Branżowej w zawodzie elektromechanik
Kinga Sposób – uczennica 4 klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista
Kornelia Mańko – uczennica 4 klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista
Program ten realizowany jest przez województwo lubelskie i skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Otrzymane stypendium może zostać przeznaczone na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi.