Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

10 grudnia 2018 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: Kinga Sposób z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista i Weronika Cybulak z klasy 3 II Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, który zaprezentował taniec „Wdzięczni za niepodległość” związany z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości.