Kolejny sukces hotelarzy z ZSP

ImagePaula Siudaj z ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!
W dniach 11 – 14 kwietnia 2016 r. w Kołobrzegu odbył się Ogólnopolski Finał VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tegoroczna olimpiada odbywała się pod hasłem „Historia hotelarstwa”. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jak również rozbudzenie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich oraz stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

ImageImage 

Spośród 329 uczniów z całej Polski startujących w eliminacjach okręgowych do etapu centralnego zakwalifikowało się 30 uczniów, w tym uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Paula Siudaj z klasy 2 technikum hotelarskiego, jako jedyna reprezentantka województwa lubelskiego. Uczennica naszej szkoły  przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Ewy Nestorowicz.

Gratulujemy Pauli udziału w tak prestiżowej olimpiadzie oraz otrzymania  tytułu Finalisty, który zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego. Więcej kliknij tutaj