Dzień przedsiębiorczości

ImageUczniowie klas drugich liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym i liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniu matematyka, geografia oraz biologia i chemia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, 31 marca 2011 r. uczestniczyli w „Dniu przedsiębiorczości”. „Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Projekt ten sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy Dnia przedsiębiorczości. Foto: P.Iwańczuk

 

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Współpracowały z nami następujące instytucje:
– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Radzyniu Podlaskim,
– Poczta Polska S.A. Centrum Poczty, Urząd Pocztowy Radzyń Podlaski 1,
– Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim,
– Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
– „Wspólnota” – gazeta regionalna w Radzyniu Podlaskim,
– Powiatowy Urząd Pracy,
– Powiatowa Komenda Policji,
– Starostwo w Radzyniu Podlaskim,
– „Braun” Fabryka Narzędzi Chirurgicznych,
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

mt_gallery:Dzień przedsiębiorczości: Foto:Uczestnicy 

Więcej kliknij tutaj