Ogłoszenie

Egzamin z kwalifikacji – część pisemna

19.06.2018r. /wtorek/

L. p.

Klasa

Kwalifikacja

Kwalifikacja

Godzina otwarcia arkuszy

 1.  

3Tb

B.33

 

1200

 1.  

3bb

M.20

 

1000

 1.  

3Ts

M.12

 

1200

 1.  

3Teh

A.35

 

1000

 1.  

3Tf

A.19

 

1200

 1.  

3Tg

T.06

 

1000

 1.  

3Teh

T.11

 

1000

 1.  

3Ti

E.13

 

1200

 1.  

3seb

E.07

A.13

1000

 1.  

3gh

T.06

A.18

1000

 1.  

3seb

M.18

 

1000

 1.  

3Ti

E.12

 

1000

Na egzamin należy zgłosić się 60 min. wcześniej!

Zdający przynosi:

 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • długopis (pióro) z czarnym atramentem,
 • kalkulator prosty podpisany Imieniem i Nazwiskiem

Nie można wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.