Uczniowie II LO przy ZSP uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W kwietniu 2017 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwsza wizyta naszych uczniów na uczelni odbyła się w czerwcu 2017 roku, a już 21 listopada 2017 roku ponownie zawitaliśmy w gościnne progi uczelni. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy o profilu prawno- administracyjnym  wraz z opiekunami panią wicedyrektor Renatą Manowiec i panią Katarzyną Mackiewicz. Pobyt na uczelni rozpoczął się od spotkania z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. Krzysztofem Wiakiem, który przedstawił plany na dalszą współpracę i zaproponował harmonogram wizyty. Uczniowie mogli poczuć się jak studenci, ponieważ zasiedli w reprezentacyjnej auli KUL i  wysłuchali wykładu wygłoszonego przez dr Sławomira Hypsia na temat „Typologia seryjnych morderców”.

Studenci prawa opowiedzieli o pracy i funkcjonowaniu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i wcielili się w role studentów prawa angażujących się w pracę w tej instytucji. Studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji opowiedzieli jak przebiegają studia prawnicze, przedstawiając je w różnych aspektach, tak z punktu widzenia studenta jak i władz Uczelni.

Podczas wizyty na Uniwersytecie, odbyło się spotkanie ze studentami trzeciego roku prawa, którzy przygotowali krótki wykład o prawach zwierząt i obowiązkach ich właścicieli. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się jak prawo reguluje kwestię posiadania zwierząt, jakie obowiązki są nałożone na właścicieli , a nadto jak kształtuje się odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta.

Dokonano również prezentacji zawodów prawniczych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wygląda praca i czym zajmuje się adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz i komornik sądowy. Doktoranci KUL przedstawili ofertę studiowania na uczelni. Podzielili się swoimi doświadczeniami i zachęcali  uczniów naszej szkoły aby dołączyli do grona studentów. Przedstawiciel samorządu studentów KUL oprowadził młodzież po gmachu uczelni, przypomniał  historię uniwersytetu, który został założony po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i zbliża się do obchodów 100-lecia jego istnienia. Przypomniał ważne postacie, które wpisały się w historię i losy uczelni np. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego czy ks. Idziego Radziszewskiego. Pobyt na uniwersytecie zakończył się zwiedzaniem Muzeum KUL, gdzie aktualnie jest prezentowana część wielkiej kolekcji sztuki polskiej należącej do Krzysztofa Musiała, liczącej 700 dzieł, głównie obrazów, rysunków i rzeźb z zakresu sztuki nowoczesnej oraz najnowszej, ukazującej przekrój stylów i nurtów sztuki polskiej. Uczniowie mogli  obejrzeć obrazy między innymi Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego czy innych znanych artystów.