Rok Conrada

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim w  Roku Conrada przeprowadziło konkurs literacki  „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz konkurs  fotograficzny „W drodze”. Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia 2017.

 „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie”

Komisja  konkursowa w składzie: Monika Mackiewicz, Dorota Krasucka, Joanna Wójcik- Demianiuk nagrodziła i wyróżniła 3 uczniów szkół gimnazjalnych i  6 osób w kategorii  szkoły ponadgimnazjalne.

 Gimnazja:

1.Klara Świć

2.Piotr Pietrzycki

3.Paulina Matejko

Szkoły ponadgimnazjalne:

1.nie przyznano nagrody

2.Jakub Piec 2. Piotr Osipiuk

3.Julia Jankowska

Wyróżnienie: Angelika Furman  Magda Bobruk  Karolina Trochimiak

 

Konkurs  fotograficzny   „W drodze” rozstrzygnęła komisja w składzie:

Tomasz Młynarczyk- przewodniczący komisji

Paweł Iwańczuk- członek  komisji

Jolanta Bilska- członek  komisji

 

Szkoły ponadgimnazjalne

1.Zuzanna Sergiel

2.Magda Bobruk

Wyróżnienie: Dominika Matuszewska

Szkoły: gimnazjalne:

1.Liwia Wojtaś

2.Gabriela Sosnowska

2.Kinga Welikan

3.Katarzyna Spozowska

Wyróżnienie:   Natalia Semeniuk,   Adrianna Grabowska

Uczniowie II LO ZSP im. Jana Pawła II  podczas uroczystości zaprezentowali  impresję teatralną

„ Stanisław Samuel Szemiot pisarz sarmackiej prowincji”. W role siedemnastowiecznych pielgrzymów z Przegalin Dużych wcielili się  Mikołaj Magier, Martyna Niewęgłowska, Martyna Obroślak, Szymon Gajda, Weronika Zielińska, Monika  Mańko,  Magda Wierzbicka. Scenariusz sztuki napisała Jolanta Bilska a wyreżyserowała tę impresję Ewa Śliwińska.

Stanisław Samuel Szemiot  jest autorem „Diariusza  peregrynacyi na różne święte miejsca szczęśliwie odprawionej Anno 1680”. W pamiętniku tym  zapisał wspomnienia  z  pielgrzymki, jaką odbył  z Przegalin na Podlasiu do Kalwarii Zebrzydowskiej i z powrotem.  Stworzył przewodnik, w którym opisał  miesięczną trasę pielgrzymkową szlakiem sanktuariów i kalwarii. W diariuszu znajdziemy wzmianki o  50. obiektach sakralnych: kościołach i znajdujących się w nich obrazach , między innymi o  Radzyniu, Wohyniu i  Ulanie.

 

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Renata Manowiec– Prezes Radzyńskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim

Grażyna Dzida – dyrektor  szkoły

Piotr Mackiewicz– wicedyrektor szkoły

Jolanta Bilska– koordynator projektu

Marcin Frączek– projekt graficzny pocztówek

Tomasz Sikora– projekt graficzny dyplomów

Nauczyciele gastronomii ( Agnieszka Śledź, Anna Matysiak, Elżbieta Stasiowska)i uczniowie klas gastronomicznych- przygotowanie poczęstunku

Dorota Krasucka, Joanna Wójcik- Demianiuk, Paweł Iwańczuk– praca w komisjach oceniających

Monika Mackiewicz– przewodnicząca jury ( konkurs literacki)

Tomasz Młynarczyk– przewodniczący jury ( konkurs fotograficzny)

Uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy a  zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Szczególne słowa podziękowania należą się Państwu nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów. Byli to: Anna Wrońska , Anna Warwas, Ewa Soczyńska, Małgorzata Wójcik, Agnieszka Kaczorek, Małgorzata Caban, Jolanta Odrzygóźdź, Małgorzata Szram, Ewa Matuszewska.

Prace literackie i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Jolanta Bilska