„Z przeszłości bliskiej i dalekiej”

ImagePrzypominamy o trwającym konkursie zorganizowanym przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim  „Z przeszłości bliskiej i dalekiej”. Prace można przesyłać do 17 października 2011 r.

 

„Z przeszłości bliskiej i dalekiej” – historia mówiona. (Relacje  świadków i  uczestników ważnych wydarzeń historycznych w skali regionalnej lub rodzinnej utrwalone w formie  opowieści lub  gawędy (wersja papierowa – przesłana pocztą i elektroniczna przesłana na adres:  rsie@onet.pl)  wzbogacone o prezentację multimedialną, nagrania video, audio lub zdjęcia. Termin realizacji 01.09.2011 – 17.10.2011)

„Co ciekawego wydarzyło się tu w przeszłości?”– konkurs plastyczny. (Prace plastyczne (technika dowolna) nawiązujące do historii regionu wraz z krótką  informacją o wydarzeniu historycznym, które stało się tematem pracy. Termin realizacji 01.09.2011 – 17.10.2011)

„Zatrzymać czas”– konkurs fotograficzny. (Zdjęcia  ciekawych obiektów architektonicznych, miejsc lub osób wraz z krótkim opisem (autor, data wykonania zdjęcia i  krótki opis obiektu. Termin realizacji 01.08.2011 – 17.10.2011)

"Z przeszłości bliskiej i dalekiej" 

Więcej kliknij tutaj