„Dzień przedsiębiorczości”

Image22 marca 2012 r. uczniowie klas 2 lcg i 2 lpi wzięli udział w „Dniu przedsiębiorczości”."Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Zakłady pracy współpracujące z naszą szkołą:
– Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim,
– Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim,
– Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim,
– Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim,
– Kwiaciarnia „Mej”
– Sklep
– Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
– Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

mt_gallery:Dzień przedsiębiorczości 2012 

Więcej kliknij tutaj