Olimpiada Statystyczna

ImageAnia Jurkowska z klasy czwartej Technikum w zawodzie technik ekonomista awansowała do etapu centralnego Olimpiady Statystycznej. OS jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych.
Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Głównym celem OS jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Olimpiada Statystyczna jest trójstopniowa:  I stopień – zawody szkolne;  II stopień – zawody okręgowe obejmujące obszar jednego województwa;  III stopień – zawody centralne.
Aniu GRATULUJEMY!!! Więcej kliknij tutaj