Matura

Przypominamy maturzystom, że są zobowiązani do przyjścia do szkoły godzinę wcześniej przed godziną rozpoczęcia egzaminu maturalnego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną komisja egzaminacyjna sprawdzi tożsamość absolwenta na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, który należy mieć przy sobie.
Na salę wchodzimy tylko z przyborami pomocniczymi zgodnymi z komunikatem dyrektora CKE.
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Harmonogram egzaminu maturalnego