OGŁOSZENIE – Staże i praktyki zawodowe lipiec/sierpień

W ramach projektu pt: Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego rozpoczynamy rekrutację uczniów do udziału w miesięcznych stażach  i praktykach zawodowych w lokalnych zakładach pracy. Staże będą odbywać się w lipcu/sierpniu 2018 roku w następujących zawodach:
 1. Technik usług hotelarskich w hotelu w Białce Parczewskiej – 5 osób
 2. Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz – 5 osób
 3. Technik mechanik – 5 osób (B.Braun)
 4. Technik pojazdów samochodowych – 5 osób
 5. Technik informatyk – ZETO lublin – 5 osób
 6. Technik budownictwa – 5 osób
 7. Stolarz – 5 osób (Zakład stolarski Brzozowski, Fabryka domów Bartek)
 8. Uczestnicy/Uczestniczki staży będą mieli zagwarantowane bezpłatnie:
  1. odzież ochronną,
  2. zakwaterowanie i wyżywienie ( w przypadku staży pozamiejscowych),
  3. ubezpieczenie,
  4. opiekę Opiekuna stażu z ramienia pracodawcy,
 9. Uczestnicy/Uczestniczki staży otrzymają:
  1. stypendium stażowe po ukończeniu stażu w wysokości 1.800,00 zł (brutto)
  2. zwrot kosztów dojazdu na staże i z powrotem (wg cen biletów PKS)
  3. codzienny posiłek regeneracyjny

Zainteresowaniu udziałem w projekcie proszeni są o pobranie regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym ze strony internetowej szkoły www.zspradzyn.pl lub z księgowości (pokój nr 4). Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w księgowości szkoły do 25.05.2018r

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych