Konkursy – regulaminy

 Image„Wierzenia, obrzędy  i legendy mojego regionu”- konkurs plastyczny.

Tradycyjnie już tematem konkursu jest kultura duchowa i materialna południowego Podlasia. Inspiracją dla  młodych plastyków mogą stać się obrzędy rodzinne (np. związane z weselem, chrzcinami i innymi uroczystościami) lub obrzędowość doroczna (np. obrzędy  kolędnicze, choinka, lany poniedziałek itp.).Prace mogą nawiązywać również do wierzeń i legend lub ilustrować inne, ważne dla autorów aspekty kultury materialnej i duchowej naszego regionu.
Prace plastyczne (technika dowolna) wraz z krótkim opisem (autor, tytuł, temat) należy dostarczyć do 31.X.2012

„Moje miejsce na ziemi”- konkurs fotograficzny.

Zdjęcia ciekawych obiektów architektonicznych, miejsc lub osób wraz z krótkim opisem (autor, data wykonania zdjęcia i krótki opis obiektu. Celem konkursów jest utrwalenie wydarzeń z przeszłości powiatu radzyńskiego, poszerzenie wiedzy o jego kulturze materialnej i duchowej, promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie, integracja pokoleniowa i promowanie regionu. Prace, oryginalne w zakresie formy i treści, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursach uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu radzyńskiego.

 

Konkurs plastycznyKonkurs fotograficzny 

 

Prace na konkursy należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 w terminie do 31.X.2012  z dopiskiem  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych, konkurs „Wierzenia, obrzędy i legendy mojego regionu” lub konkurs „Moje miejsce na ziemi”
Zdjęcia na konkurs fotograficzny w formacie .jpg o rozmiarach co najmniej 2592×1944 można przesłać również na adres: konkursfoto.rasied@gmail.com.  Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko autora, datę wykonania zdjęcia i krótki opis fotografii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w formie broszurowej, na stronach internetowych projektu i w prasie oraz do  wystawienia prac plastycznych i fotograficznych. Szczegółowe informacje na temat konkursu będą umieszczane sukcesywnie  na stronie internetowej www.promenadazsp.pl

Więcej kliknij tutaj