Konferencja popularno-naukowa

ImageDnia 2 kwietnia 2005 roku pożegnał się ze swoim ziemskim życiem Patron naszej szkoły, Ojciec Święty Jan Paweł II. Rocznicę Jego śmierci świat uroczyście obchodzi więc już po raz czwarty. Na naszej placówce, obdarzonej zaszczytnym imieniem wielkiego Polaka, spoczywa szczególny obowiązek upamiętniania tego smutnego wydarzenia.

 

 ZaproszenieZaproszenie

W tym celu w radzyńskiej Oranżerii została zorganizowana sesja popularno-naukowa pod hasłem "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć". W wiosennej, nastrojowej scenerii, tradycyjnie otworzył ją Pan Dyrektor Zdzisław Janus, przekazując następnie głos głównej organizatorce tego przedsięwzięcia, Pani dr Agnieszce Gątarczyk, która wprowadziła zebranych w tematykę spotkania. Referaty zaproszonych prelegentów poprzedził przygotowany przez młodzież montaż słowno-muzyczny, nawiązujący zarówno do hasła konferencji, jak też do tradycji wystawianych w latach ubiegłych wieczornic, na które składały się poetyckie i muzyczne rozważania hasła danego roku liturgicznego. W tym roku brzmiało ono "Otoczmy troską życie". Autorkom scenariusza przyświecał cel ukazania korespondencji słów Jana Pawła II z tekstami ogólnoludzkiej kultury. Wysiłek włożony w te przygotowania został wynagrodzony gromkimi brawami, których występujący słuchali z wypiekami na twarzach. J.E. Biskup Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji SiedleckiejTrzeba dodać, że byli wśród nich weterani, tzn. ci, którzy występowali w wieczornicach od początku ich istnienia. Z tego powodu zadowolenie wywołane efektami tegorocznej pracy przyćmiewał nieco smutek za tym, co pora zostawić za sobą…
Po owej krótkiej części artystycznej nadeszła pora na właściwą część konferencji tj. referaty przygotowane przez zaproszonych przedstawicieli świata nauki. Jako pierwszy zaprezentował się ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, patronujący całemu przedsięwzięciu, który podkreślił rolę rodziny w wychowaniu i formacji młodego człowieka. Nastepnie mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień kolejnych trzech prelegentów, rozdzielonych przerwą kawową, podczas której zgromadzeni po uczcie dla ducha mogli delektować się ciastami, przygotowanymi przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych i ich podopiecznych. Wśród przygotowanych smakołyków nie mogło zabraknć laureata jednego z konkursów gastronomicznych, tortu hrabiny Potockiej.
Po tej uroczystości, którą społeczność szkolna żyła kilka dni, pora niestety wracać do codziennej rzeczywistości, planując jednocześnie podobne inicjatywy w przyszłości.

 

dr Aneta Buczyńskadr Alicja Olszakred. Cezary Ritter
 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi ROK-u – Zbigniewowi Wojtasiowi, za udostępnienie sali Oranżerii i życzliwe przyjęcie oraz pracownikom tej instytucji, pomagającym w przygotowaniu konferencji od strony technicznej, którymi są Pan Roman Kot oraz Wojtek Gil.   

 

Poniżej część artystyczna wystawiona na Konferencji. Wideo: Henryk Korolczuk

{youtube}zZVqS_K5NEs{/youtube}

{youtube}PZi6XJv1R8I{/youtube}

{youtube}CKBRlBCB1pM{/youtube} 

{youtube}zj7G-1vzf5Y{/youtube} 

Więcej kliknij tutaj