„Dar życia dla innych – podziel się krwią”

28 lutego 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II już po raz kolejny miała miejsce Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Czterdziestu dawców oddało 18 litrów tego cennego leku, jakim jest krew.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po raz kolejny swoją postawą potwierdzili, że potrafią dzielić się z potrzebującymi i kierują się takimi wartościami jak altruizm, bezinteresowność, dobroć i miłość do drugiego człowieka.

Dziękujemy serdecznie Honorowym Krwiodawcom za udział w akcji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Dyrektorowi Grażynie Dzida koordynatorowi szkolnemu Justynie Mitura -opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz opiekunom Szkolnego Koła Caritas księdzu Grzegorzowi Suwale, Elżbiecie Kusyk, Katarzynie Mackiewicz oraz Sylwi Antoniuk.