Projekt LOGI. KOM. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zakończył się projekt „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” realizowany przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie.

Głównym celem zajęć fakultatywnych było podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem.

Kurs edukacyjny trwał w okresie od 12.10.2018 do 08.02.2019 i  obejmował 50 godzin. Zakończył się dnia 27 lutego w Lublinie Debatą Oxfordzką, podczas której uczniowie mogli zastosować nabyte kompetencje. Pracownicy naukowi  dokonali oceny umiejętności poszczególnych uczniów i podsumowania projektu. Kurs ukończyło 21 uczniów II LO i Technikum ZSP im. Jana Pawła II. Opiekę z ramienia dyrekcji sprawowała nad projektem Pani Dyrektor Grażyna Dzida, natomiast koordynatorem szkolnym była nauczycielka języka polskiego Jolanta Bilska.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzono w pięciu modułach- trzech logiczno-heurystycznych oraz dwóch komunikacyjno-retorycznych:

„ Co to znaczy?”- prof. dr hab.  Zbysław Muszyński

„Dlaczego tak twierdzisz?”-dr hab. Jacek Gurczyński

„Jak doszedłeś do tego wniosku?-  dr Marcin Trybulec

„Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych”- dr hab. Mirosław Ryszkiewicz

„Spróbujmy się dogadać…czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących”- dr hab. Piotr Krzyżanowski

ZSP im. Jana Pawła w Radzyniu jest jedną z siedmiu szkół z Województwa Lubelskiego, zakwalifikowanych do projektu LOGI. KOM. Zrealizowany  został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcia  finansowego udzieliło również uczniom Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych.

Dyrekcja ma świadomość,  że rozwój umiejętności ogólnorozwojowych powinien być głównym zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu edukacji, aby przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia Czasy, w których żyjemy, różnią się całkowicie od rzeczywistości, znanej  z lat 80. i 90. Żyjemy w w erze Internetu, a przede wszystkim w erze informacji i każdego dnia jesteśmy nimi  bombardowani. Płyną do nas takimi kanałami jak: poczta elektroniczna, SMS-y, telefon, portale społecznościowe i wiele innych.

Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właściwie przetworzyć? Czy umiemy odróżnić fakty od opinii i zrozumieć intencje, które stoją za źródłem informacji? Aby odpowiedzieć twierdząco na wszystkie te pytania, potrzebujemy właśnie umiejętności  logicznego i krytycznego myślenia.

Uczestnicy projektu mieli okazję sformułowania swoich opinii i poglądów na te tematy podczas Debaty Oxfordzkiej. Wraz z uczniami z I LO im. Tadeusza Kościuszki z Łukowa dyskutowali o wadach i zaletach komunikacji mobilnej na terenie szkoły. Padło wiele ciekawych argumentów za i przeciw, a poziom merytoryczny dyskusji został oceniony wysoko przez przysłuchującą się komisję, w skład której weszli pracownicy  naukowi UMCS : dr hab. Dorota Flar, prof. dr hab.  Zbysław Muszyński, dr Marcin Trybulec, dr hab. Mirosław Ryszkiewicz -dr hab. Piotr Krzyżanowski, dr Anna Tryksza i koordynator projektu mgr inż. Tomasz Kosa.

Wypowiedzi uczestników:

„Ku mojemu zadowoleniu debata okazała się interesującą formą komunikacji. Pozytywnie zaskoczył mnie też fakt jak grupa różnych od siebie ludzi potrafi współpracować, by bronić reprezentowanego stanowiska. Cieszę się, że mogłam być częścią tego spotkania i mam nadzieję, że nie była to ostatnia debta w moim życiu. Bezcenne wspomnienia zostaną ze mną na długie lata.” (Sylwia Iwaniuk kl.2lb)

 „Mogłem brać udział w debacie, dowiedziałem się, jak to wygląda i na czym polega, co może mieć pozytywne skutki w przyszłości i być może przyda mi się po studiach w pracy” (Mikołaj Magier, klasa 2la)

W spotkaniu i w całym projekcie udział wzięli:

Bożedajek Weronika, Goławska Sylwia, Grabowska Edyta, Iwaniuk Sylwia, Jabłońska Katarzyna, Jurowski Mateusz, Kania Paulina, Korólczyk Klaudia, Lendzion Natalia,Magier Mikołaj, Mańko Kornelia, Milaniuk Dawid, Musiatowicz Tomasz, Niewęgłowska Aleksandra, Prokopiuk Mateusz, Sielezińska Natalia, Szczepaniuk Paulina, Wiszniewska Kamila, Zabielska Aleksandra, Zalewski Paweł, Piotr Siwek.

Opracowała Jolanta Bilska