Drodzy Maturzyści!

       Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w macierzystej szkole w następujących salach:

254 –  j. angielski formuła 2015

102 – matematyka formuła 2015

201 – j. angielski formuła 2023

101 – j. rosyjski formuła 2023

       Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

  1. Na egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości, materiałami do pisania z czarnym tuszem, dopuszczonymi zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE przyborami pomocniczymi na dany egzamin, paskami kodowymi. Można wnieść także małą butelkę wody.
  2. Zdający mogą korzystać tylko z kalkulatora prostego. Zespół nadzorujący wpuszczając zdającego na salę będzie sprawdzał, czy jest to kalkulator prosty.
  3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora /prostego/.
  4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. W dniu egzaminu pisemnego zdający zgłasza się o godzinie 8:20.

Część ustna egzamin maturalnego w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzona 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) w sali 151. Egzamin rozpocznie się o godz. 11:00.