„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

                                             Ks. Jan Twardowski 

30 października br. społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o nagłej śmierci wieloletniego nauczyciela, wspaniałego kolegi i przyjaciela

Pana Profesora Sławomira Czarneckiego.

     Pan Sławomir Czarnecki urodził się 18 czerwca 1961 roku w Michowie. W 1982 roku ukończył Policealne Studium Zawodowe Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Lublinie o specjalności elektromechanika ogólna. W latach 1982 – 1987 był pracownikiem  Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie na stanowisku  elektromonter zakładowy. Od 1 września 1987 roku  został zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim jako konserwator urządzeń elektrycznych,  a od 10 września 1995 roku pracował na stanowisku nauczyciela zajęć praktycznych.  W 2000 roku  ukończył wyższe studia zawodowe uzyskując licencjat na kierunku Pedagogika Zawodowa na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.  Od 10 września 2004 roku został przeniesiony na stanowisko nauczyciel zajęć praktycznych o specjalności elektromechanik. Sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. 

     Pan Sławomir wyróżniał się w pracy dydaktyczno – wychowawczej swoją postawą i zaangażowaniem. Stwarzał bardzo dobrą atmosferę sprzyjającą nauce zawodu. Mobilizował młodzież do systematycznego podnoszenia umiejętności i prezentowania ich zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Każdego roku Jego uczniowie w zawodzie elektromechanik i elektryk prezentowali stanowisko demonstracyjne podczas Dnia Otwartego Szkoły oraz na Targach Pracy i Edukacji. Jako wychowawca organizował wycieczki do elektrowni oraz na specjalistyczne targi z branży elektrycznej.

     W ramach zajęć praktycznych  wspólnie z młodzieżą wykonywał wiele trudnych i pilnych prac związanych ze stałą konserwacją instalacji elektrycznych. Naprawiał wiele urządzeń elektrycznych używanych w szkole, budynku warsztatów i w internacie. Chętnie pomagał w kłopotach związanych z awariami sprzętu AGD. Nigdy nie odmówił wsparcia, zawsze służył dobrą radą. 

     Przez wiele lat pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pełnił funkcję asystenta technicznego w Ośrodku Egzaminacyjnym powołanym przy szkole. Wzorowo organizował stanowiska egzaminacyjne, był odpowiedzialny za zakup właściwych narzędzi i materiałów. Bardzo dużo pracy włożył w wykonywanie instalacji elektrycznych i pneumatycznych w pomieszczeniach dydaktycznych dla spawaczy, stolarzy i mechaników samochodowych. Współtworzył także specjalistyczne pracownie w nowym budynku warsztatów szkolnych przy ul. Sikorskiego 15.

    O Jego wysokich umiejętnościach zawodowych i dydaktycznych świadczyły bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów. Zdawalność egzaminów znacznie przekraczała średnią krajową. 

       Pan Profesor Sławomir Czarnecki był oddany pracy zawodowej. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe i społeczne we współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami i pracownikami zbudował markę kierunków elektrycznych w szkole, która zaowocowała powstaniem Branżowego Centrum Umiejętności w tej dziedzinie. Był człowiekiem ambitnym, a przy tym bardzo skromnym. Nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Obdarzał szacunkiem zarówno współpracowników jak i uczniów. Dla swoich wychowanków był autorytetem i troskliwym opiekunem. Był jednocześnie oazą spokoju i duszą towarzystwa. Lubił przebywać z innymi nauczycielami zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Trudno wyobrazić sobie wycieczkę pracowników szkoły bez obecności Sławka.

      Osobowość Pana Sławomira Czarneckiego pozostawiła głęboki ślad w tych, którzy mieli to szczęście, że Go poznali, że mogli z Nim żyć i pracować, że mogli się od Niego uczyć.

     ŚP. Pan Sławomir Czarnecki pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały pedagog, kolega, przyjaciel. Jego odejście pozostawiło pustkę w sercach całej społeczności szkolnej i uświadomiło nam, jak kruche jest ludzkie życie.

Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu,

Wychowawco wielu pokoleń młodzieży!

     Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie łączą się w bólu z Żoną, Synem i całą Rodziną ŚP. Sławomira Czarneckiego. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia i zapewniamy o życzliwej pamięci w tym trudnym dla Państwa czasie.