Sprawdź swoją wiedzę o finansach

DZIEŃ EDUKACJI FINANSOWEJ

18 października br. odbędzie się 3 edycja Dnia Edukacji Finansowej,  w związku z czym zapraszamy WSZYSTKICH chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy o finansach.

Konkurs będzie miał formę testu online i będzie się składał z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz  pytań typu prawda – fałsz, rozwiązanie testu zajmie Wam tylko kilka minut.

Uczniowie w zawodzie technik ekonomista rozwiążą test w wersji zaawansowanej, uczniowie w pozostałych zawodach w wersji dla początkujących.

Dla zwycięzców obydwu kategorii przewidziano nagrody.

Test dla chętnych uczniów  będzie dostępny pod poniższym linkiem we wtorek  (18 października) w godzinach od 8.00 do 15.00.

https://ekonomistaradzyn.testportal.pl/test.html?t=YEuCg9trS9Fu

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.