Prelekcja na temat bezpieczeństwa i cyberprzemocy

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  6 października br. na zaproszenie Dyrektora szkoły w hali widowiskowo sportowej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim sierżant sztabowy Pan Daniel Korczaka przeprowadził dla uczniów prelekcję. Zostały omówione zagadnienia dotyczące bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły oraz poza szkołą. Zwrócono szczególną uwagę na zasady korzystania z pojazdów mechanicznych. Prelegent szczegółowo omówił tematykę cyberprzemocy i jej konsekwencji. Zwrócił uwagę na potrzebę krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.