Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Ślady historii w Powiecie Radzyńskim”

Oceny prac dokonało Jury w składzie:
Pani Dyrektor Grażyna Dzida
Pani Jolanta Bilska
Pani Małgorzata Szram

Miejsce I
Paulina Jeżowska klasa 4ti

Miejsce II
Aleksandra Mackiewicz klasa 4tsh

Miejsce III
Patrycja Wójcik klasa 1tf

Wyróżnienia
Weronika Dybciak klasa 3tfg
Maciej Rzezak klasa 4tip

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Frączek, Kamila Szyszko

Poniżej przedstawiamy zwycięskie prace