Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSP

           Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wzięli udział w wydarzeniach organizowanych w ramach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ta międzynarodowa kampania, organizowana od 2008 r. w ponad 170 krajach świata, w tym w Polsce, ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

            Szkoła uczestnicząc w programie:

  • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
  • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
  • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
  • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
  • przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
  • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

           W tym roku w ramach projektu „Otwarta Firma” w dniach 13 – 18 listopada 2018 r. zorganizowano cykl 14 spotkań z przedstawicielami firm i instytucji, w których uczestniczyło 520 uczniów z liceum, technikum oraz szkoły branżowej. Rozpoczynając spotkania dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida podkreślała, że przedsiębiorczość to kompetencja kluczowa, która daje młodemu człowiekowi niesamowitą przewagę na rynku pracy i w biznesie. Uczeń  posiadający tę kompetencję będzie angażował się w zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Zgromadzeni mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wystąpień przygotowanych przez zaproszonych gości:

p. Jarosław Zaprzalski – „Organizacja transportu w firmie na przykładzie Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek”
p. Włodzimierz Kowalik „Prawa konsumenta”, „Konsumpcjonizm”
p. Magdalena Kiewel i p. Michał Kiewel „Gryzli ….o firmie gastronomicznej”
p. Krzysztof Piskorz „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
p. Paweł Marcinkowski „Mój pomysł na życie (na biznes) – Fity”
p. Marcin Jaroszuk „Mr – Trans” – transport w logistyce”
p. Marek Melaniuk „FDA …o firmie informatycznej”
p. Małgorzata Daniluk „Kompetentny księgowy”.

            W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów bardzo dziękujemy za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tym projekcie.

            W organizację wydarzenia włączyli się p. Dorota Mazurek, p. Grzegorz Pawlik, p. Małgorzata Tokarska, Katarzyna Zakrzewska oraz koordynator projektu wicedyrektor Barbara Zaniewicz.