ROZKŁAD ZAJĘĆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 23-24.11.2018 oraz 07-08.12.2018

KWALIFIKACJA  – AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

PIĄTEK 23.11.2018 GODZ. 1600

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
2.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
3.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
4.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18

 

 SOBOTA 24.11.2018 GODZ. 800

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Bezpieczeństwo i higiena pracy J. Świć 14
2.       Bezpieczeństwo i higiena pracy J. Świć 14
3.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
4.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
5.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
6.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
7.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
8.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
9.       Podstawy statystyki E. Fijałek 14
10.    Podstawy statystyki E. Fijałek 14

 

 

PIĄTEK 07.12.2018 GODZ. 1600

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
2.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
3.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
4.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18

 

 SOBOTA 08.12.2018 GODZ. 800

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Język obcy zawodowy G. Litwiniec 14
2.       Język obcy zawodowy G. Litwiniec 14
3.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
4.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
5.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
6.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
7.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
8.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
9.       Podstawy statystyki E. Fijałek 14
10.    Podstawy statystyki E. Fijałek 14