Sukces uczennicy ZSP

Kinga Sposób po etapie regionalnym w Krakowie w dniu 7 marca 2019 r. zakwalifikowała się do eliminacji centralnych XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. Spośród uczestników z województwa lubelskiego uzyskała drugi wynik.

Kinga jest uczennicą klasy czwartej Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista.

To olbrzymi sukces ponieważ do XIV edycji olimpiady zgłosiło się 11 736 młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z 735 szkół w całej Polsce. W etapie regionalnym wzięło udział 1250 uczniów, a w finale krajowym weźmie udział tylko najlepsza 100. W tym gremium województwo lubelskie reprezentować będzie 5 osób.

Olimpiada Przedsiębiorczości to wspólna inicjatywa pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Olimpiada rozbudza i wzmacnia wśród młodzieży postawy przedsiębiorcze. Doskonali umiejętność analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym. Rozwija zdolność planowania oraz realizacji przedsięwzięć. Uczy rozwiązywania w sposób twórczy problemów. Kładzie nacisk na skuteczne komunikowanie się. Uczy poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji. W części etapu regionalnego pozwala na  współdziałanie w zespole oraz negocjacje. Przygotowuje młodzież do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Kinga Sposób awansowała również do finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Gratulujemy!