,,Stop cyberprzemocy”

W ramach współpracy  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II  z Zespołem Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dnia 23.01.2017 odbyła się konferencja pod tytułem ,,Stop cyberprzemocy”. Do zorganizowania konferencji włączyło się Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Dzida, dziękując  władzom  uczelni i  pracownikom naukowym za przyjęcie zaproszenia i objęcie naszej szkoły patronatem.

Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi KUL: dr hab. Wojciech Wytrążek i dr Sławomir Hypś. Pierwszy wystąpił prof. W. Wytrążek. Zaprezentował młodzieży zagadnienie cyberprzemocy i omówił jej różnorodne aspekty. Zwrócił uwagę na zjawisko nasilania się przemocy w Internecie i wynikające stąd  zagrożenia, które mogą dotknąć każdego użytkownika Internetu bez względu na wiek, wykształcenie czy zawód. Cyberprzemoc ma bardzo ogromny wpływ szczególnie  na psychikę młodego człowieka.  ,,Wasze pokolenie nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Wynikają z tego jednak różne problemy ”–zauważył profesor.

Dr S. Hypś przybliżył temat cyberprzestępczości. Jest to wszelka działalność przestępcza, która odbywa się w Internecie lub za pomocą komputerów. Przestępcy często wyłudzają dane osobowe, dokonują oszustw, czy manipulują za pomocą socjotechnik. Jest to obecnie najbardziej dochodowy biznes świata przestępczego. Prowadzący wykład udzielili młodzieży praktycznych rad, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci i uniknąć sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

Na koniec spotkania Pan Dziekan dr hab. Krzysztof Wiak podziękował za możliwość spotkania I wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę Uczelni i Szkoły.

Magda Wierzbicka 1la