Konkurs literacki „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz  konkurs fotograficzny „W drodze”.

Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 27 października

W Roku Josepha Conrada  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs literacki „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz  konkurs fotograficzny „W drodze”. 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego

Karta zgłoszenia – konkurs literacki

Z okazji przypadającej 03 grudnia 160. rocznicy urodzin autora „Jądra ciemności” Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. W uchwale napisano: „Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który […] nakreślił wizję „Europy bez granic”, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła […] na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne.”

Joseph Conrad – właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski- był marynarzem, podróżnikiem i pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim chciałoby przyczynić  się do popularyzacji biografii i  twórczości pisarza wśród młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Radzyńskiego. Konkursy literacki i fotograficzny są doskonałą okazją do promowania czytelnictwa, pogłębienia wiedzy o życiu    i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz propagowania aktywnego wypoczynku poprzez poznawanie walorów turystycznych najbliższej okolicy, kraju i świata. Uczestnicy- uczniowie szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Radzyńskiego będą mieli okazję do publicznego zaprezentowania swoich umiejętności.

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o konkursach zainteresowanym uczniom.

Zapraszamy do udziału.

 


Konkurs Literacki

Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

Cele konkursu :

– popularyzacji biografii i  twórczości pisarza Josepha Conrada-Korzeniowskiego wśród młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Radzyńskiego i  promowania czytelnictwa

-kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, szczególnie historią i kulturą regionu

-propagowanie walorów turystycznych Powiatu Radzyńskiego

Warunki konkursu:

1.Uczestnikiem  konkursu może być uczeń/ uczennica szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  z terenu Powiatu Radzyńskiego

2.Uczestnik konkursu może złożyć  jedną  pracę literacka prezentująca w dowolnej formie sylwetkę lub wybrany epizod z życia i podróży osoby, wywodzącej się z południowego Podlasia lub związanej z naszym regionem. Bohaterem  może być słynny lub nikomu nieznany turysta, emigrant, zesłaniec, tułacz, podróżnik, wędrowiec, którego doświadczenia i refleksje podróżnicze mają wymiar uniwersalny.

3.Każdy typ szkoły może przesłać maksymalnie 5 prac (objętość: do  4 stron A4, czcionka 12).Prace konkursowe w wersji papierowej, z dołączoną kartą zgłoszeniową, należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim do dnia 27 października 2017r. oraz przesłać w wersji elektronicznej (jolabilska@autograf.pl)

4.Czas trwania konkursu: 01 września 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

5.Zwycięzcy konkursu i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

6.Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizatorzy nie zwracają  nadesłanych prac.

7.Organizator konkursu: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15

21-300 Radzyń Podlaski

Tel.83 3527332

Dodatkowe informacje: jolabilska@autograf.pl

Zapraszamy do udziału.

 


Konkurs fotograficzny „W drodze”

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

Cele konkursu :

-propagowanie walorów turystycznych Powiatu Radzyńskiego

-kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

propagowanie aktywnych form wypoczynku

Warunki konkursu:

1.Uczestnikiem  konkursu może być uczeń/ uczennica szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  z terenu Powiatu Radzyńskiego

2.Organizatorzy konkursu oczekują prac fotograficznych podejmujących  następujące zagadnienia (do wyboru):

Podróż jako przygoda i doświadczenie.

Walory  powiatu radzyńskiego- spojrzenie turysty .

3.Zdjęcia mogą przedstawiać pejzaże, osoby, a także ilustrować  wrażenia wakacyjne, podróżnicze, przygody z podróży po Polsce i świecie oraz propagować idee ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

4.Uczestnik  konkursu fotograficznego może dostarczyć  jedną pracę ( podpisane zdjęcie w formie papierowej: format A5 lub A4+ zdjęcie w wersji elektronicznej- adres : jolabilska@autograf.pl).

5.Każdy typ szkoły może przesłać maksymalnie 5 prac .Prace konkursowe- zdjęcie w wersji papierowej,  z dołączoną kartą zgłoszeniową, należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim do dnia 27 października 2017r.

6.Czas trwania konkursu: 01 września 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

7.Zwycięzcy konkursu i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizatorzy planują uroczyste podsumowanie projektów połączone z wystawą fotografii i prezentacją fragmentów nagrodzonych prac literackich. Nagrodzone prace fotograficzne i literackie  opublikowane zostaną na stronach internetowych szkoły. Wydane zostaną też okolicznościowe pocztówki propagujące walory turystyczne powiatu radzyńskiego i sylwetki słynnych podróżników.

8.Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizatorzy nie zwracają  nadesłanych prac.

9.Organizator konkursu: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15

21-300 Radzyń Podlaski

Tel.83 3527332

Dodatkowe informacje: jolabilska@autograf.pl

Zapraszamy do udziału.