Dzień Edukacji Narodowej w ZSP

ImageOświata, to jeden z podstawowych filarów egzystencji współczesnego społeczeństwa. Od oświaty oczekuje się nowoczesności. Obecnie funkcjonuje idea uczącego się społeczeństwa, bazującego na zdobywaniu, odświeżaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Wiele uwagi poświęca się nowym  możliwościom oferowanym przez nieustannie rozwijające się nowoczesne technologie, wskazując je jako źródło niezliczonej ilości danych i faktów. Sprostanie tym potrzebom, to nie łatwe zdanie dla współczesnej szkoły, wymaga ciągłego doskonalenia kadr,  modyfikowaniu metod kształcenia i znacznych nakładów finansowych związanych z potrzebą ciągłego unowocześniania bazy dydaktycznej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, to nowoczesny ośrodek edukacyjny, którym zachwycali się m. in. nauczycieli z Izraela, których gościliśmy w ubiegłego roku. To zasługa m.in. Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, oraz Pana Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy.
Szkoła w takim kształcie nie funkcjonowałaby, gdyby nie instytucje współpracujące z nią, realizujące wspólnie wiele uroczystości kulturalno – edukacyjnych. Od wielu lat ZSP współpracuje z OHP w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, m. in. Targi Pracy, Festiwal OHP, Profilaktyka, a Ty. Te działania promują nasza placówkę i dają możliwość rozwijania pasji naszych uczniów. Współpraca ta jest możliwa dzięki Komendantowi Wojewódzkiemu OHP Pani Anny Szymali.

Odznaczeni pracownicy
Bożenna Kotowska  – Złoty Krzyż Zasługi
Elżbieta Stasiowska – Medal Złoty za Długoletnia Służbę
Teresa Sekut – Medal Złoty za Długoletnia Służbę
Barbara Zaniewicz – Medal Srebrny za Długoletnia Służbę
Iwona Słowikowska – Medal Brązowy za Długoletnia Służbę
Grzegorz Litwiniec – Medal Brązowy za Długoletnia Służbę
Małgorzata Jakubiuk – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Mirosława Kożuch – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Aleksander Osik – – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Marek Paszkowski – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody Starosty otrzymali: Marcin Frączek, Aleksander Osik , Halina Rynn
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Jolanta Bilska, Dariusz Demianiuk, Marta Frączek, Magdalena Iwańczuk, Stanisław Kania, Ewa Kot, Edmund Koperwas, Wojciech Mackiewicz, Dorota Mazurek, Elżbieta Niewęgłowska, Hanna Nowicka, Agnieszka Ostapowicz, Barbara Skrzeczkowska, Damian Panek, Renata Sieromska, Jan Świerszcz,
Agnieszka Śledź, Zbigniew Zaniewicz

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przesłał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki:
 Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją, aby wyrazić wdzięczność i podziękowanie Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji Oświatowej za poświęcenie i trud włożony w wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Edukacja jest wspólnym dobrem, a dbałość o jakość kształcenia – ambicją całego środowiska oświatowego.
 Polscy nauczyciele są otwarci na wyzwania wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i od wielu lat zmieniają polską szkołę na lepsze. Dziękuję Państwu za codzienną troskę o rozwój dzieci i młodzieży oraz podnoszenie jakości ich kształcenia. Dzięki swemu poświęceniu i postawie moralnej stanowicie dla nich Państwo wspaniały wzór do naśladowania.
 Wszystkim pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów, nieprzemijającej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu wyrazów wdzięczności od uczniów i ich rodziców. Całej społeczności szkolnej życzę pomyślnego rozwoju.

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Grażyna Dzida zwróciła się z pytaniem:
„Czy udało się Tobie spotkać takiego nauczyciela, który był niepoprawnym entuzjastą z którym miałeś dobry kontakt, który potrafił dotrzeć do Ciebie ze swoim przekazem, który w końcu był cierpliwy, i który nigdy nie zwątpił w Ciebie? Jeżeli tak, to jesteś szczęściarzem i najprawdopodobniej sam osiągniesz mistrzostwo w sztuce nauczania. A nagrodą niech będzie wpis kiedyś na jakimś  portalu o Tobie: „To był prawdziwy mistrz. Na każdej lekcji potrafił wyczarować nieznany Świat. Wielki szacunek Panie Profesorze!”

 

mt_gallery: Dzień Edukacji Narodowej w ZSP 

Więcej kliknij tutaj