Informujemy uprzejmie, że przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim działa Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na wspieraniu młodzieży w zakresie współfinansowania wyjazdów na konkursy, wycieczki krajoznawcze, fundujemy stypendia oraz nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne, współfinansujemy działania zmierzające do rozwoju zainteresowań naukowych i pasji życiowych. Nasze działania są ukierunkowane na młodzież szczególnie uzdolnioną, jak również na osoby potrzebujące pomocy, które nie są w stanie realizować swoich pasji. Stowarzyszenie jest wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego,w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku, by Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność statutową, która skierowana jest do młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim