Powiatowy Konkurs Chemiczny

24.11.2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Chemicznego

„Dwukrotna Laureatka Nagrody Nobla Maria Skłodowska – Curie”

realizowanym w ramach projektu

„WĘDRÓWKI DROGAMI MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE,

POLSKIEJ NOBLISTKI”.

 

 

Organizatorzy: