Szkolny konkurs czytelniczy

ImageREGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
ORAZ NA NAJLEPIEJ CZYTAJĄCĄ KLASĘ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1.Założenia ogólne konkursu:
a) Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim.
b )Konkurs ma na celu:
    – wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystają  z zasobów biblioteki szkolnej
     – wyłonienie najaktywniej wypożyczającej klasy w poszczególnych typach szkół : liceum,  technikum  i szkole zawodowej.
c) Czas trwania konkursu: od września 2015 roku do kwietnia 2016 roku

 

2. Cele konkursu:
a) Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
b) Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.
c) Utrwalanie nawyku obcowania z książką
d)  Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
e) Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowy.

3. Konkurs będzie jednoetapowy i przeprowadzony w kategorii:
a) Najlepszy czytelnik w szkole.
b) Najaktywniej wypożyczająca klasa:
     – w liceum,
     – w technikum
      – w zasadniczej szkole zawodowej

4. Zasady oceniania
a) Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzą statystykę wypożyczeń w każdym miesiącu roku szkolnego 2015/2016. Informacje o wynikach klas zamieszczone zostaną na gazetce w czytelni oraz  na stronie internetowej szkoły.
b) Zamknięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia 2016 r.
c) Ogłoszenie wyników  nastąpi  na zakończenie roku szkolnego .
d)  Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody w kategoriach:
    –  I, II, III miejsca w kategorii najlepszy czytelnik
    – najaktywniej czytająca klasa wśród liceum, technikum i klas zasadniczej szkoły zawodowej Więcej kliknij tutaj