Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Image5 listopada 2012 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Warunkiem uzyskania stypendium przez ucznia jest promocja z wyróżnieniem, uzyskana przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest ono wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.
W uroczystości wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, wyróżnieni uczniowie ze szkół województwa lubelskiego, ich rodzice oraz dyrektorzy i nauczyciele. W swoim wystąpieniu do stypendystów wojewoda powiedziała „Jesteście Państwo elitą województwa. Postawiliście na wiedzę, czyli majątek, którego nie da się kupić. Gratuluję ogromnego sukcesu, który daje nadzieję na powodzenie miasta, regionu i kraju ".  Wojewoda i Sekretarz Stanu wręczyli następnie dyplomy wszystkim stypendystom. Wśród wyróżnionych znaleźli się oczywiście także uczniowie naszej szkoły; Jolanta Samsonowicz z klasy 3tg   i Krzysztof Sobota z klasy 3lcg.

Podsumowując uroczystość, wiceminister Tadeusz Sławecki podkreślił, że każdy z wyróżnionych to perełka swojej szkoły, którą wytypowała zarówno rada pedagogiczna, jak i samorząd uczniowski. Na zakończenie dla wszystkich gości wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, soliści – uczniowie lubelskich szkół muzycznych w klasie akordeonu i gitary oraz zespół pantomimy. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

mt_gallery:Stypendia Prezesa Rady Ministrów 

Więcej kliknij tutaj