Technik ekonomista

Informator                                             

Technik-ekonomistaKwalifikacje:

AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości

Rozszerzenie: matematyka, geografia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika ekonomisty potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik ekonomista.
Absolwenci technikum ekonomicznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
2) obliczania podatków
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
4) prowadzenia rachunkowości
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą