Technik ekonomista

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik ekonomista:

  • EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Egzamin pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Absolwent technikum ekonomicznego może podjąć pracę we wszystkich podmiotach prowadzących działalność, w różnorodnych instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich), urzędach i przedsiębiorstwach.

W trakcie 5-letniej nauki ekonomista nabywa umiejętności z zakresu prowadzenia spraw kadrowo – płacowych, naliczania wynagrodzeń, rozliczania podatków i ubezpieczeń, prowadzenia prac biurowych, dokonywania rozliczeń pieniężnych, rozliczania sprzedaży i prowadzenia gospodarki magazynowej. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Szkoła prowadzi współpracę z SGH w ramach programu KLASA AKADEMICKA SGH i realizuje liczne zadania z zakresu edukacji ekonomicznej.

Technikum ekonomiczne w ZSP utrzymuje wysoki poziom kształcenia czego potwierdzeniem jest stuprocentowa zdawalność na egzaminach zawodowych i bardzo liczne osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach np. uzyskanie tytułu laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i uzyskanie tym samym indeksu na prestiżowe uczelnie ekonomiczne.