Mechanika pojazdów samochodowych

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowychKwalifikacje zawodowe:

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1) diagnozowania pojazdów samochodowych;
2) obsługi pojazdów samochodowych;
3) naprawy pojazdów samochodowych

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych