Konkursy

ImageRadzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zaprasza uczniów szkół powiatu radzyńskiego do udziału w konkursach:

Konkurs polonistyczny „Odpowiednie dać rzeczy słowo” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (do 10.XI.2013 r.)

Konkurs fotograficzny „Zabytki budownictwa przemysłowego i rzemiosła w Powiecie Radzyńskim” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Zdjęcia obiektów architektonicznych – zabytków budownictwa przemysłowego i rzemiosła w Powiecie Radzyńskim.
Prace można nadsyłać do do 10.XI 2013 r.

Konkurs plastyczny „Śladami ginących zawodów” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Inspiracją dla  młodych plastyków mogą stać się zawody, które w wyniku przemian cywilizacyjnych oraz zmiany stylu życia wymierają. Z usług kowala czy zduna korzystają już nieliczni i nie każdy wie nawet czym się zajmuje zdun czy bednarz. I to jest wyzwanie dla Was.
Prace można nadsyłać do 10.XI 2013 r.

Konkurs fotograficznyKonkurs plastycznyKonkurs polonistyczny 

Celem konkursów jest utrwalenie wydarzeń z przeszłości powiatu radzyńskiego, poszerzenie wiedzy o jego kulturze materialnej i duchowej, promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie, integracja pokoleniowa i promowanie regionu. Prace, oryginalne w zakresie formy i treści, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.

Prace na konkursy należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 w terminie do 10.listopada 2013  z dopiskiem  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych, konkurs „Zabytki budownictwa przemysłowego i rzemiosła w Powiecie Radzyńskim” lub konkurs „Śladami ginących zawodów” Zdjęcia na konkurs fotograficzny w formacie .jpg o rozmiarach co najmniej 2592×1944 można
przesłać również na adres: konkursfoto.rasied@gmail.com.  Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko autora, datę wykonania zdjęcia i krótki opis fotografii oraz telefon kontaktowy do autora zdjęcia bądź jego opiekuna w szkole.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w formie broszurowej, na stronach internetowych projektu i w prasie oraz do  wystawienia prac plastycznych i fotograficznych. Szczegółowe informacje na temat konkursu będą umieszczane sukcesywnie  na stronie internetowej www.promenadazsp.pl

 

Więcej kliknij tutaj