IV Powiatowy Konkurs Recytatorski

ImageUczniów i nauczycieli ze szkół  Powiatu Radzyńskiego zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie recytatorskim upamiętniającym naszego patrona Jana Pawła II. Tym razem zamierzamy rozważyć sens i wartość pielgrzymowania, które pozwala dotrzeć do prawdy o człowieku i jego życiu. Jan Paweł II,w czasie swego pontyfikatu, odbył 104 pielgrzymki. Swoje podróże rozpoczął w styczniu 1979 r. w Ameryce Łacińskiej, a zakończył w sierpniu 2004 r. we Francji. Dzięki pielgrzymkom poznały go narody, które nigdy wcześniej o papieżu nie słyszały. Motyw pielgrzymowania należy traktować wieloznacznie, dosłownie i metaforycznie. W doborze repertuaru możliwa jest pełna dowolność.Zachęcamy do poszukiwań twórców, utworów mało znanych a godnych popularyzacji. Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony 9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II przy ulicy Sikorskiego 15 (sala 254) i odbędzie się w dwu kategoriach. O godz. 9.00 rozpoczną się przesłuchania uczniów z gimnazjów a o godz.11.00 wystąpią uczniowie szkól ponadgimazjalnych.

 

Regulamin:
1.Uczestnikiem może zostać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjlnej z powiatu radzyńskiego po wcześniejszym przesłaniu na nasz adres karty uczestnika.Ostateczny termin upływa 6 kwietnia 2010 r.
2.Uczestnik może zaprezentować utwory z różnych epok i różnorodne gatunkowo(wiersz, proza, fragment dramatu).
3.Każdy recytator ma na prezentację swego repertuaru ok. 5 minut. Może ten czas przeznaczyć na jeden lub dwa utwory, bądź ich wybrane fragmenty.
4.Wyklucza się zmiany repertuarowe.
5.Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom udziału, a laureaci nagrody książkowe i rzeczowe. Opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania.
6.Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele języka polskiego: mgr Jolanta Bilska i mgr Zofia Niewęgłowska (dane kontaktowe w regulaminie do pobrania)
Zapraszamy do udziału.

 

Regulamin.doc

Więcej kliknij tutaj